"to locate" vertalen - Roemeens

EN

"to locate" in het Roemeens

EN to locate
volume_up
[located|located] {werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to locate" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLocate the compressed folder that you want to extract files or folders from.
Localizați folderul comprimat din care doriți să extrageți fișiere sau foldere.
EnglishWindows will locate the pictures (and any video files) on your memory card.
Windows va localiza imaginile (și orice fișiere video) de pe cartela de memorie.
EnglishLocate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Localizați fanta de extindere din computer care acceptă placa de sunet nouă.
EnglishArranging files into logical groups makes it easy to locate any particular file.
Aranjarea documentelor în grupuri logice permite găsirea cu ușurință a oricărui fișier.
EnglishIf the program you want doesn't appear in the list, click Browse to locate the program.
Dacă programul nu apare în listă, faceți clic pe Răsfoire pentru a găsi programul.
EnglishOn the Subscriptions page, locate the subscription to which you want to add licenses.
Pe pagina Abonamente, găsiți abonamentul la care doriți să adăugați licențe.
EnglishOn the Subscriptions page, in the Your Subscriptions pane, locate the subscription.
Pe fila Abonamente, pe panoul Abonamentele dvs., localizați abonamentul.
EnglishLocate an XPS document on your computer, and then double-click the file to open it.
Găsiți un document XPS pe computer, apoi faceți dublu clic pe fișier pentru a-l deschide.
EnglishMake sure the set-top box is actually tuned to the channel that you are trying to locate.
Asigurați-vă că set-top boxul este reglat la canalul pe care încercați să îl găsiți.
EnglishScroll through the list and locate the channels that you want to show or hide.
Defilați în listă și identificați canalele pe care doriți să le afișați sau să le ascundeți.
EnglishLocate and select the saved association file, and then click Open.
Găsiți și selectați fișierul de asociere salvat, apoi faceți clic pe Deschidere.
EnglishType a word or phrase, and then press Enter to locate the first match.
Tastați un cuvânt sau o expresie, apoi apăsați pe Enter pentru a găsi prima potrivire.
EnglishThe quickest way to locate programs is to use the Start menu's new Search box.
Modul cel mai rapid de a găsi programele este să utilizați noua casetă Căutare din meniul Start.
EnglishLocate a recognized certification authority (CA), such as VeriSign, Comodo, or GoDaddy.
Localizați o autoritate de certificare recunoscută (CA), cum ar fi VeriSign, Comodo sau GoDaddy.
EnglishLocate the shortcut to the program for which you want to create a keyboard shortcut.
Localizați comanda rapidă la programul pentru care doriți să creați o comandă rapidă de la tastatură.
EnglishLocate and select the new color profile, and then click Add.
Găsiți și selectați profilul de culoare nou, apoi faceți clic pe Adăugare.
EnglishOnce you locate an app you want to uninstall, go to the next step.
Odată ce identificați o aplicație pe care doriți să o dezinstalați, mergeți la pasul următor.
EnglishOn the Subscriptions page, locate the newly transferred subscriptions.
Pe pagina Abonamente, găsiți abonamentele recent transferate.
EnglishLocate the network file or folder that you want to make available offline.
Determinați amplasarea fișierului sau folderului de rețea pe care doriți să-l faceți disponibil offline.
EnglishClose Media Center, and then locate the file in Windows Explorer.
Închideți Media Center, apoi găsiți fișierul în Windows Explorer.