EN line
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

line (ook: ferule)
You can use the line tool to draw a straight line, for example.
Instrumentul Linie se poate utiliza pentru a desena o linie dreaptă, de exemplu.
You can use the Line to draw a straight line, for example.
Instrumentul Linie se poate utiliza pentru a desena o linie dreaptă, de exemplu.
Connect the last line to the first line to finish drawing the polygon and to close the shape.
Conectați ultima linie la prima linie pentru a termina de desenat poligonul și a închide forma.
line
volume_up
rând {o} (linie dreaptă)
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Abia un singur rând despre solidaritate după singura catastrofă nucleară din Japonia.
In Warsaw I see a line of people queuing for a bowl of soup every day.
La Varşovia văd oameni stând la rând pentru un castron de supă în fiecare zi.
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Printre acestea, există un rând în definiţia EMAS pe care îl consider deosebit de important.
line (ook: poetry, lyric, verse, stich)
line (ook: cord, lanyard, string, twine)
line (ook: mode, way, manner)
line (ook: row)
line
volume_up
rimă {v} (vers)
line (ook: verse, numbers)
volume_up
stih {o} [let.]
line (ook: chain, connection, course, file)
line (ook: cyma)
line (ook: row)
volume_up
trâmbă {v} (șir)
line (ook: direction)
Everyone knows that the longer a line, the greater the risk of loss somewhere along the way.
Toată lumea ştie că, cu cât este mai lung un traseu, cu atât este mai mare pericolul ca ceva să se piardă pe drum.
line (ook: distance, route)
line (ook: mainsheet, howser)
line (ook: row)
line (ook: cord)
volume_up
funie (mai subţire) {v}
line
Paragraph 20, line 3 should read: 'reducing emissions from deforestation and degradation'.
Paragraful 20 liniuţa 3 trebuie să conţină următorul text: "reducerea emisiilor provocate de defrişări şi degradare”.

2. wiskunde

line
You can use the line tool to draw a straight line, for example.
Instrumentul Linie se poate utiliza pentru a desena o linie dreaptă, de exemplu.
You can use the Line to draw a straight line, for example.
Instrumentul Linie se poate utiliza pentru a desena o linie dreaptă, de exemplu.
Connect the last line to the first line to finish drawing the polygon and to close the shape.
Conectați ultima linie la prima linie pentru a termina de desenat poligonul și a închide forma.

Voorbeeldzinnen voor "line" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
UE acționează ca reprezentant al democrației, conform Tratatului de la Lisabona.
EnglishThe report is not in line with these views and we are therefore voting against it.
Raportul nu respectă aceste puncte de vedere şi, prin urmare, noi votăm împotrivă.
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Există o replică celebră într-un film, care spune că "întotdeauna vom avea Parisul”.
EnglishWhenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
La fiecare criză economică, politicienii se aliniază să denunţe protecţionismul.
EnglishAs a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
Nu uitați că 80 de milioane de persoane trăiesc sub pragul sărăciei în Europa.
EnglishWe have therefore chosen to vote consistently in favour of the Commission's line.
Prin urmare, am ales să votăm în mod constant în favoarea poziției Comisiei.
EnglishThis is also in line with the orientation of the ongoing Council discussions.
Acest lucru este, de asemenea, în acord cu discuţiile actuale ale Consiliului.
EnglishOver 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
Peste 85 000 de persoane trăiesc astăzi sub pragul sărăciei în Uniunea Europeană.
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.
EnglishIn many respects, we are already acting in line with the points that he made.
În multe privinţe, acţionăm deja în direcţia opiniilor pe care le-a exprimat acesta.
EnglishIn the meantime, 25 countries out of 27 fell into line, which has led me to abstain.
Între timp, 25 din cele 27 de state s-au conformat, motiv pentru care m-am abţinut.
EnglishIndeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
De fapt, această propunere din urmă este cea cu care trebuie să ne conformăm.
EnglishOne in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Unul din șase europeni sau 17 % din populație trăiesc sub pragul de sărăcie.
EnglishWe absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
Este absolut necesar să armonizăm aceste domenii la un nivel foarte înalt.
EnglishWithout being protectionist, the line defended here may be described as less naïve.
Fără a fi protecționistă, direcția apărată aici poate fi descrisă ca mai puțin naivă.
EnglishConversation threading groups together all email with the same subject line.
Firele de conversație grupează toate mesajele de e-mail cu același subiect.
EnglishI was indeed, earlier on, taking the line that cost is one of the issues.
Într-adevăr, anterior am considerat că una dintre probleme este legată de costuri.
EnglishIf Europe does not take a consistent line, then it has no role to play.
Dacă Europa nu adoptă o direcţie consecventă, atunci nu are de jucat niciun rol.
EnglishThere exists a strong potential for cross-border trade in on-line commerce.
Există un potenţial mare pentru comerţul transfrontalier în comerţul online.
EnglishEnter both lines of characters, beginning with the top line, no spaces.
Introduceți ambele rânduri de caractere începând cu rândul de sus, fără spații.