EN light
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

Moreover, it is also fundamental in light of our citizens' expectations.
În plus, acest lucru este esenţial şi în lumina aşteptărilor cetăţenilor noştri.
The Commission needs to think about this in light of the proposals for 2012.
Comisia trebuie să se gândească la aceste aspecte în lumina propunerilor pentru 2012.
In the light of this decision, we shall probably be forced to revise our position.
Probabil că în lumina acestei decizii, vom fi nevoiţi să ne reconsiderăm poziţia.
light (ook: eye)
In this context, also, Mr Erdoğan's appearances in Germany, where he called on the Turks in Germany to un-integrate, must be viewed in a critical light.
Și în acest context, vizitele dlui Erdoğan în Germania, unde a solicitat dezintegrarea turcilor din Germania, trebuie privite cu un ochi critic.
light
volume_up
rază {v} (lumină)
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
În aceste vremuri mohorâte, propun să continuăm să sperăm în raza de lumină a poetului, care va învinge întunericul, întunericul acelor timpuri și pentru totdeauna.

2. automobilisme

light
If the light is extinguished in this lighthouse, development in these countries will not be under our control.
Dacă acest far nu mai luminează, dezvoltarea din aceste ţări nu va mai fi sub controlul nostru.

3. bouwkunde

light (ook: skylight)

Voorbeeldzinnen voor "light" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.
EnglishThe idea is a noble one: reducing the CO2 emissions of light vehicles.
Ideea este nobilă: reducerea emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele uşoare.
EnglishWe will prevail only if we give the 'green light' to all progressive solutions in Europe.
Vom învinge doar dacă vom da "undă verde” tuturor soluţiilor progresiste din Europa.
EnglishGyula Hegyi's report sheds light on an important contemporary problem.
Raportul dlui Gyula Hegyi aduce la iveală o importantă problemă contemporană.
EnglishA final figure will be determined in the light of the Copenhagen conference.
O cifră finală va fi stabilită ca urmare a conferinţei de la Copenhaga.
EnglishIn the light of the above considerations, will the Commission answer the following:
În acest context, rugăm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:
EnglishThe balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
Balonul este obiectul pe care trebuie să îl îndrumați prin puzzle pentru a ajunge la bec.
EnglishThe light bulb is the final goal you must reach to complete a level.
Becul este obiectivul final la care trebuie să ajungeți pentru a termina un nivel.
EnglishI would be grateful if you could do so, especially in the light of the Chinese denials.
V-aş fi recunoscător dacă aţi face acest lucru, mai ales ţinând cont de negările Chinei.
EnglishHowever, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.
Totuși, există unele aspecte care trebuie discutate prin prisma acestei catastrofe.
EnglishWhat will be the exact nature of this project and when will it see the light of day?
Care va fi natura exactă a acestui proiect şi când se va materializa?
EnglishAs a result, we must examine all our political decisions in this light.
Ca rezultat, noi trebuie să examinăm toate deciziile noastre politice în acest context.
EnglishIn the light of the speed with which the speculators are acting, we are doing far too little.
În privinţa vitezei cu care acţionează speculatorii, facem mult prea puţin.
EnglishI think that in this light we should consolidate this debate with a House vote.
Consider că, în această privinţă, trebuie să consolidăm dezbaterea printr-un vot al Parlamentului.
EnglishWe are not even permitted to have the kind of light bulbs that we would like.
Nu ni se permite nici măcar să alegem ce becuri vrem să folosim.
EnglishIn the light of the reform of economic governance, the following observation needs to be made.
Având în vedere reforma guvernanței economice, trebuie făcute următoarele observații.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Pe de altă pate, raportul dlui Pieper cuprinde o serie de lucruri clare și altele mai puțin clare.
EnglishDelivers smooth, detailed video, even in low light conditions.
Controlează automat expunerea pentru videoclipuri luminoase, pline de culoare.
EnglishThere is some light at the end of the tunnel, but we must not underestimate the problems.
Se întrevede o luminiţă la capătul tunelului, dar nu trebuie să subestimăm aceste probleme.
EnglishThis determination has to be seen in the light of the turbulence of the last two decades.
Iar această decizie trebuie înţeleasă în contextul turbulenţelor din ultimele două decenii.