"to lay down" vertalen - Roemeens

EN

"to lay down" in het Roemeens

EN to lay down
volume_up
{werkwoord}

to lay down (ook: to dispose, to lay, to place, to put)
volume_up
a aşeza {ov.ww.}
to lay down (ook: to place, to put, to put down)
volume_up
a depune {ov.ww.}
You too mentioned that and the Foreign Ministers again urgently called on 23 February for this organisation to lay down its arms and end the terror.
Chiar şi dumneavoastră aţi menţionat că miniştrii de externe au făcut un apel urgent, la 23 februarie, la această organizaţie pentru a depune armele şi pentru a pune capăt terorii.
to lay down (ook: to place, to put, to put down)
volume_up
a plasa {ov.ww.}
to lay down (ook: to sit down)
to lay down (ook: to put down horizontally)
volume_up
a culca {ww.} (a așeza jos)
to lay down
volume_up
a etala {ww.} (cărți de joc)

Vergelijkbare vertalingen voor "to lay down" in Roemeens

lay zelfstandig naamwoord
Romanian
lay bijvoeglijk naamwoord
to lay werkwoord
to lie werkwoord
down zelfstandig naamwoord
down bijvoeglijk naamwoord
Romanian
down bijwoord
Romanian
down tussenwerpsel
Romanian
down !
Romanian

Voorbeeldzinnen voor "to lay down" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Dacă vom urma standardele corecte, ne vom putea dezvolta eficient.
EnglishI just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.
Doresc doar să prezint o serie de principii care până acum au fost ignorate în aceste rapoarte.
EnglishSo, Europe, intervene, lay down some definite rules!
Aşa că, Europa, e momentul să intervii, să stabileşti nişte reguli bine definite!
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Tratatele stabilesc, de asemenea, regulamentele şi procedurile pe care instituţiile UE trebuie să le respecte.
EnglishWe must take account of this when we lay down legislation.
Trebui să ţinem cont de acest lucru în momentul elaborării legislaţiei.
EnglishWe need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
Trebuie să stabilim noi priorități privind aspectele bugetare.
EnglishThe European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.
Parlamentul European dorește să stipuleze în mod clar acest rol al Băncii în mandatul său extern.
EnglishIt is now time, Commissioner, for the European Union to act and lay down conditions for this aid.
Este momentul, dnă Comisar, ca Uniunea Europeană să ia măsuri şi să pună condiţii pentru acest ajutor.
EnglishIt is very important to lay down a clearer VAT framework and a common consolidated corporate tax base.
Este foarte important să se prevadă un regim de TVA mai clar și o bază fiscală consolidată comună a societăților.
EnglishIt respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.
Le respectă şi le recunoaşte valoarea, dar încearcă în acelaşi timp să stabilească principii generale şi de bază.
EnglishIt would, however, go against the budgetary rules to lay down in another legislative act the rates for cofinancing.
Stabilirea ratelor pentru cofinanţare într-un alt act legislativ ar contraveni, totuşi, regulilor bugetare.
EnglishThe European Commission had proposed that we lay down criteria so that we can distinguish 'false' self-employed persons.
Comisia Europeană a propus să stabilim criterii astfel încât să putem distinge liber-profesioniştii "falşi”.
EnglishIt is not the responsibility of the European Parliament to lay down requirements and recommendations for language policy.
Nu este responsabilitatea Parlamentului European să stabilească cerinţe şi recomandări pentru politica lingvistică.
EnglishIt goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.
Este de la sine înțeles că ar trebui să stabilim cerințe clare în materie de mediu în aceste acorduri privind liberul schimb.
EnglishThe LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
TITE, care a fost pusă de UE pe lista neagră a organizaţiilor teroriste, trebuie acum să depună armele şi să se predea.
EnglishIn addition, these mandates lay down retention times and duration of access to PNR data that are proportional and limited.
În plus, aceste mandate prevăd perioade de păstrare şi o durată de acces la datele PNR care sunt proporţionale şi limitate.
EnglishIt is therefore appropriate for the Commission to lay down guidelines with respect to the application of these interchange fees.
Aşadar, Comisia trebuie să stabilească orientări referitoare la modalitatea de aplicare a acestor taxe de interschimb.
EnglishWe must look more closely at the basic principles that we need to lay down in order to put in place proper regulations.
Trebuie să acordăm mai multă atenție principiilor de bază pe care trebuie să le stabilim pentru a institui reglementări adecvate.
EnglishThis will eliminate legal uncertainties and discrepancies and will lay down a definition and the means of implementation.
Acest lucru va elimina incertitudinile juridice şi discrepanţele şi va stabili o definiţie şi modalităţile de punere în aplicare.
EnglishIf we just lay down new quotas and muzzling laws and if we just turn on the money tap again, everything will be fine.
Nu trebuie decât să stabilim noi cote şi legi restrictive şi să dăm din nou drumul robinetului de bani pentru ca totul să fie în regulă.