EN

examination {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
examination (ook: exam, test)
She would not pass any examination at all in Poland.
În Polonia nu ar trece niciun examen.
a trece un examen
a lua un examen
examination
volume_up
probă {v} (examinare)
examination (ook: paper, test)
examination
2. onderwijs
examination
She would not pass any examination at all in Poland.
În Polonia nu ar trece niciun examen.
a trece un examen
a lua un examen

Synoniemen (Engels) voor "examination":

examination

Voorbeeldzinnen voor "examination" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe report should be sent to the International Criminal Court in The Hague for examination.
Raportul ar trebui trimis Curţii Penale Internaţionale de la Haga spre examinare.
EnglishSuch an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
O astfel de examinare, beneficiind de o analiză retrospectivă, este foarte instructivă.
EnglishA detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Este necesară o analiză detaliată a funcţionării pieţei transferurilor riscului de credit.
EnglishI wish to present two proposals relating to the examination of the next budget, therefore.
Prin urmare, doresc să prezint două propuneri legate de analizarea următorului buget.
EnglishThe aim of the examination is to explore difficulties in the proposal.
Aceasta ţintă a examinării este de a explora dificultăţile propunerii.
EnglishWe therefore call for a wider examination of the causes of this conflict.
Solicităm, aşadar, o analiză mai amplă a cauzelor acestui conflict.
EnglishThe Commission has taken this decision after a thorough examination and in-depth internal debate.
Comisia a luat această decizie după o examinare şi o dezbatere internă aprofundată.
EnglishThe Commission received nine offers and is currently undertaking a technical examination of them.
Comisia a primit nouă oferte şi în prezent efectuează examinarea tehnică a acestora.
EnglishLet us say this frankly - the examination result is partially good.
Permiteți-mi să afirm sincer - rezultatul examinării este parțial bun.
EnglishThis year, for example, we will begin the examination of the Energy Roadmap 2050.
În acest an, de exemplu, vom începe examinarea Foii de parcurs privind politica energetică până în 2050.
English., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
EnglishHer examination of the secondary law was exemplary.
Analiza dumneaei asupra legislației derivate a fost exemplară.
English., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...trebuie considerată justificată.
EnglishThey will, naturally, be relocated around the country pending legal examination of their case.
În general, acestea vor fi redistribuite pe întreg teritoriul ţării în timpul examinării juridice a situaţiei fiecăreia.
EnglishIn accordance with the Treaties, the examination of asylum applications falls under the competence of the Member States.
În conformitate cu tratatele, examinarea cererilor de azil intră în competența statelor membre.
EnglishWe must protect their human rights pending examination of the question of whether they are asylum seekers or not.
Trebuie să le protejăm drepturile omului în timp ce se examinează dacă sunt solicitanţi de azil sau nu.
EnglishIn our joint motion for a resolution we have called for a wider examination of the root causes of the conflict.
În propunerea de rezoluţie comună, am solicitat o analiză mai amplă a cauzelor profunde ale conflictului.
EnglishYet I fear that we will have to wait a long time for Hamas to show the same level of self-examination.
Însă mă tem că va trebui să aşteptăm mult timp până ce Hamas va arăta aceeaşi disponibilitate pentru autoexaminare.
EnglishThe new regulation establishes two procedures for this: an advisory and an examination procedure.
Iniţiativa trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de persoane provenind dintr-un număr semnificativ de state membre.
EnglishWe therefore also need, as Mr Böge proposes, a critical examination of the medium-term financial programme.
Prin urmare, avem nevoie, după cum propune dl Böge, de o examinare critică a programului financiar pe termen mediu.