EN to deliver
volume_up
[delivered|delivered] {werkwoord}

to deliver
volume_up
a furniza {ww.} (a livra)
In these difficult times we have been able to deliver very good results together.
În această perioadă dificilă am putut furniza împreună rezultate foarte bune.
Microsoft will provide those companies only the information they need to deliver the service.
Microsoft le va furniza acestor firme numai informațiile care le sunt necesare pentru a livra serviciul.
To deliver all these policies on jobs and growth, we need delivery mechanisms.
Pentru a furniza aceste politici privind locurile de muncă şi creşterea, avem nevoie de mecanisme de furnizare.
to deliver
volume_up
a livra {ov.ww.}
Depending on the type of update, Windows Update can deliver the following:
În funcție de tipul de actualizare, Windows Update poate livra următoarele:
Microsoft will provide those companies only the information they need to deliver the service.
Microsoft le va furniza acestor firme numai informațiile care le sunt necesare pentru a livra serviciul.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
to deliver
Depending on the type of update, Windows Update can deliver the following:
În funcție de tipul de actualizare, Windows Update poate livra următoarele:
Microsoft will provide those companies only the information they need to deliver the service.
Microsoft le va furniza acestor firme numai informațiile care le sunt necesare pentru a livra serviciul.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
to deliver
volume_up
a da {ww.} (a livra)
What is going to deliver is building more of the European Union within Ukraine.
Ceea ce va da rezultate este construirea a cât mai mult din Uniunea Europeană în cadrul Ucrainei.
We will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Vom da naştere unui referendum şi vom ucide pentru totdeauna acest tratat mizerabil şi ruşinos.
The conference in Cancún showed that the UN can indeed deliver results.
Conferința de la Cancun a arătat că ONU poate da cu adevărat rezultate.
It is they who will deliver the positive news from our institution.
Dumnealor sunt cei care vor transmite veștile bune din partea instituției noastre.
It delivers the right messages to Iceland at the right moment.
Ea transmite Islandei mesajele corecte la momentul potrivit.
Today, Parliament is delivering a clear message.
Astăzi Parlamentul transmite un mesaj clar.
to deliver (ook: to manufacture, to turn out)
volume_up
a produce {ww.} (a livra)
The EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
Strategia UE 2020 nu va produce nici locuri de muncă, şi nici un standard de viaţă mai bun.
This report is a serious attempt to deliver what Parliament has called for over many years.
Acest raport este o încercare serioasă de a produce ceea ce Parlamentul solicită de mulţi ani.
As we have seen in similar cases for the countries of former Yugoslavia, it delivers good results.
Astfel cum am fost martori în cazuri similare pentru țările fostei Iugoslavii, acesta produce rezultate bune.
Because the United States said so, or to deliver that country from obscurantism and violence?
Deoarece Statele Unite au spus aşa, sau pentru a scăpa acea ţară de obscurantism şi violenţă?
to deliver (ook: to hand)
to deliver
volume_up
a lansa {ww.} (un atac)
to deliver (ook: to save, to be saved)
to deliver (ook: to tell, to utter, to spin yarns)
volume_up
a înșira {ww.} [fig.]
to deliver (ook: to free, to free up, to liberate)
to deliver (ook: to remit)
volume_up
a elibera {ww.} (a remite)
to deliver
volume_up
a distribui {ww.} (scrisori)

Voorbeeldzinnen voor "to deliver" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Prin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
EnglishIn these difficult times we have been able to deliver very good results together.
În această perioadă dificilă am putut furniza împreună rezultate foarte bune.
EnglishI think it is really up to us to deliver now: Parliament, Council and Commission.
Cred că depinde de noi să obţinem rezultate acum: Parlamentul, Consiliul şi Comisia.
EnglishIt is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
Este timpul să prezentăm aceste decizii şi să ne asigurăm că sunt ambiţioase.
EnglishWhat must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Ce trebuie să ofere Europa la reuniunea G20 din septembrie, anul acesta?
EnglishCloser integration has failed to deliver, so let us have more integration.
Integrarea mai strânsă nu s-a realizat, deci trebuie să avem o mai mare integrare.
EnglishThat is not possible, as we could never then deliver on the 2 °C target.
Acest lucru nu este posibil, pentru că nu vom atinge niciodată obiectivul de 2 °C.
EnglishI therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
Ca urmare, l-am adus cu mine și vi-l înmânez dvs., cât și Consiliului.
EnglishThe European Union must deliver a response equal to the seriousness of the crisis.
Uniunea Europeană trebuie să dea un răspuns pe măsura gravității crizei.
EnglishDepending on the type of update, Windows Update can deliver the following:
În funcție de tipul de actualizare, Windows Update poate livra următoarele:
EnglishIt said that the single market has a key role to play to deliver growth.
A afirmat că piața unică are un rol cheie de jucat pentru a obține creștere.
EnglishThe EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
Strategia UE 2020 nu va produce nici locuri de muncă, şi nici un standard de viaţă mai bun.
EnglishIn conclusion, Mr President, Commissioner, I want to deliver two messages.
Dle preşedinte, dle comisar, în încheiere doresc să transmit două mesaje.
EnglishI came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
Am venit aici să transmit un mesaj de speranță și să fac un angajament solemn.
EnglishIt is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
Este unul din puținele domenii în care UE poate genera mai degrabă creștere, decât stagnare.
EnglishThat is the only way that we will manage to deliver aid more effectively.
Acesta este singurul mod în care vom reuşi să acordăm ajutor într-un mod mai eficient.
EnglishThe European Parliament has asked for this twice: when is the Commission going to deliver?
Parlamentul European a solicitat acest lucru de două ori: când o va înainta Comisia?
EnglishIt is they who will deliver the positive news from our institution.
Dumnealor sunt cei care vor transmite veștile bune din partea instituției noastre.
EnglishI would like to say to Mr Barroso that now is the time for him to deliver.
Aș dori să-i spun dlui Barroso că este timpul să se țină de promisiune.
EnglishDo we want to deliver the final blow to the European textiles sector?
Ne-am propus cumva să dăm lovitura finală sectorului european al textilelor?