"competitiveness" vertalen - Roemeens

EN

"competitiveness" in het Roemeens

EN

competitiveness {zelfstandig naamwoord}

volume_up
competitiveness
The Competitiveness Council will be informed of the result on that date.
Consiliul Competitivitate va fi informat la acea dată cu privire la rezultat.
Europe's problem is its level of competitiveness in the global system.
Problema Europei este nivelul său de competitivitate în sistemul global.
The words 'industrial competitiveness' raise expectations.
Cuvintele "competitivitate industrială” mărește nivelul așteptărilor.

Synoniemen (Engels) voor "competitiveness":

competitiveness
English
competitive

Voorbeeldzinnen voor "competitiveness" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEnsuring the competitiveness of the single market is most important for us.
Asigurarea competitivităţii pieţei unice este cel mai important lucru pentru noi.
EnglishAnd it is also crucial for the competitiveness of our services sector in general.
Şi este crucial şi pentru competitivitatea sectorului nostru de servicii, în general.
EnglishAnd innovativeness is the key to competitiveness and growth of the European economy.
Iar inovaţia este cheia competitivităţii şi a dezvoltării economiei europene.
EnglishThis could be a real chance to boost European competitiveness in the world.
Ar putea fi o ocazie reală de a stimula concurența europeană la nivel mondial.
EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Aceasta este o situaţie care subminează productivitatea şi competitivitatea economică.
EnglishThese measures relate, for the most part, only to trade and competitiveness.
În cea mai mare parte, aceste măsuri au legătură numai cu comerţul şi cu concurenţa.
EnglishYet these two factors - competitiveness and budgetary discipline - go hand in hand.
Acești doi factori, competitivitatea și disciplina bugetară, merg, însă, mână în mână.
EnglishResearch and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
Cercetarea şi inovarea sunt vitale pentru stimularea competitivităţii economiilor noastre.
EnglishCompetitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.
Competitivitatea și coeziunea sunt elemente care se completează și se sprijină reciproc.
EnglishIf we are among the best, our competitiveness will, however, be assured.
Dacă însă ne situăm printre cei mai buni, competitivitatea noastră va fi asigurată.
EnglishIt improves the competitiveness of all the countries of the northern hemisphere.
Îmbunătăţeşte competitivitatea tuturor ţărilor din emisfera nordică.
EnglishFrom the point of view of competitiveness, Europe is a service economy.
Din punct de vedere al competitivităţii, Europa este o economie de servicii.
EnglishThis may influence Europe's whole economic situation and competitiveness.
Acest lucru ar putea influenţa situaţia economică globală şi competitivitatea Europei.
EnglishHowever, we know that this is where the heart of European Union competitiveness resides.
Însă ştim foarte bine că aici este inima competitivităţii Uniunii Europene.
EnglishThe sustainability and competitiveness of the sector should be balanced.
Durabilitatea și competitivitatea sectorului ar trebui să fie echilibrate.
EnglishThe third myth is that the marking increases European competitiveness.
Al treilea mit este acela conform căruia marcajul creşte competitivitatea europeană.
EnglishFor that reason, efforts to promote growth and competitiveness make sense.
Din acest motiv, trebuie depuse eforturi pentru promovarea creșterii și competitivității.
EnglishThe focus is on two budget lines: competitiveness and the environment.
Atenţia se îndreaptă spre două linii bugetare: competitivitatea şi mediul.
EnglishIndustrial policy requires that we maintain our competitiveness, Mr Staes.
Politica industrială cere să ne menţinem competitivitatea, dle Staes.
EnglishIt is this sector in which we can build competitiveness in relation to other parts of the world.
În acest sector putem să construim competitivitatea faţă de alte părţi ale lumii.