"competitive" vertalen - Roemeens

EN

"competitive" in het Roemeens

EN

competitive {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "competitive":

competitive

Voorbeeldzinnen voor "competitive" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Single Market will remain competitive if all social rights are respected.
Piața unică va rămâne competitivă dacă sunt respectate toate drepturile sociale.
EnglishA more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Pentru ca Uniunea să rămână competitivă, este nevoie de o abordare mai rațională.
EnglishEurope is currently finding that it has become less competitive in global markets.
Europa descoperă în prezent că a devenit mai puțin competitivă pe piețele globale.
EnglishSo much for the EU's vaunted plan to be the world's most competitive economy by 2010.
Prea mare pentru planul UE de a deveni cea mai competitivă economie până în 2010.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Nu vom renunţa până ce nu se vor stabili condiţii de concurenţă echitabile.
EnglishEurope can contribute to global food security by becoming more competitive.
Devenind mai competitivă, Europa poate contribui la securitatea alimentară globală.
EnglishWe should not be talking about how we are making Germany less competitive.
Nu ar trebui să discutăm despre cum facem ca Germania să fie mai puţin competitivă.
EnglishIn order to have a competitive digital agenda we must start from the people.
Pentru a avea o agendă digitală competitivă trebuie să pornim de la oameni.
EnglishThe aim is for our small and medium-sized enterprises to be competitive.
Obiectivul este ca întreprinderile noastre mici şi mijlocii să fie competitive.
EnglishWe must protect it and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Trebuie să o protejăm şi să o consolidăm pentru a ne asigura că Europa rămâne competitivă.
EnglishThis has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
Acest lucru a împins multe alte companii aeriene într-o situaţie competitivă nesănătoasă.
EnglishIt is therefore important to improve the competitive strength of the economy as well.
Prin urmare, este important să se îmbunătăţească şi puterea concurenţială a economiei.
EnglishThis will make Europe more competitive and will improve quality of life.
Acest lucru va face Europa mai competitivă şi va îmbunătăţi calitatea vieţii.
EnglishOnly stringency and quality teaching can make Europe more competitive.
Doar rigurozitatea și calitatea educațională pot crește competitivitatea Europei.
EnglishThere is also a need for monitoring of competitive behaviours in EU fuel markets.
Totodată, trebuie urmărite comportamentele concurenţiale pe pieţele de combustibil din UE.
EnglishSmallholders in particular lack the staff to be able to remain competitive.
Micii proprietari, în special, nu dispun de personal pentru a putea rămâne competitivi.
EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
Doar o Europă unită poate fi puternică şi competitivă într-o epocă a globalizării accelerate.
EnglishUnfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
EnglishAt the same time we must seek to make farming businesses competitive.
În același timp, trebuie să încercăm să facem competitive întreprinderile agricole.
EnglishOtherwise, Bulgarian producers will not be competitive even after 2015.
În caz contrar, producătorii bulgari nu vor fi competitivi nici după 2015.