"close relations" vertalen - Roemeens

EN

"close relations" in het Roemeens

EN close relations
volume_up
{meervoud}

close relations
Some Member States have close relations with Libya, but it is important to ensure that such relations are duly anchored in the fundamental values and interests of the Union.
Unele state membre au relații strânse cu Libia, dar este important să se asigure că astfel de relații sunt ancorate în mod corespunzător în valorile și interesele fundamentale ale Uniunii.

Voorbeeldzinnen voor "close relations" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishRomania and the Republic of Moldova have particularly close economic relations.
Relaţia României şi a Republicii Moldova este deosebit de strânsă din punct de vedere economic.
EnglishPrecisely because we have these close relations, we are also able to talk to our colleagues about all of the issues that may cause us some concern.
Tocmai datorită acestor relaţii apropiate, de asemenea, suntem în măsură să discutăm cu colegii noştri despre toate problemele care ni se par nouă îngrijorătoare.
EnglishNevertheless, the EU and several of its Member States have increasingly close relations with Libya, and the EU is now even negotiating this framework agreement.
Cu toate acestea, UE și mai multe dintre statele sale membre au relații tot mai apropiate cu Libia, iar UE negociază în prezent chiar acest acord-cadru.
EnglishIn view of such close economic relations, I am surprised that the EU and Korea differ so greatly when it comes to respect for human rights.
Având în vedere aceste relaţii economice strânse, sunt surprinsă de faptul că UE şi Coreea se diferenţiază atât de mult atunci când vine vorba despre respectarea drepturilor omului.
EnglishThese projects can only be carried out against the backdrop of a secure neighbourhood and close relations with the relevant regional players, based on joint, mutually beneficial commitments.
Se pot implementa doar în condiţiile unei vecinătăţi securizate şi a unei relaţii strânse cu actorii regionali relevanţi, bazate pe angajamente comune reciproc avantajoase.