"clandestine" vertalen - Roemeens

EN

"clandestine" in het Roemeens

EN

clandestine {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "clandestine":

clandestine

Voorbeeldzinnen voor "clandestine" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt looks closely into the fight against terrorism, clandestine immigration and drug trafficking.
Se analizează în detaliu combaterea terorismului, a imigraţiei ilegale şi a traficului de droguri.
EnglishIf we are rejecting illegal, clandestine immigration, it is because of all the trafficking and all the organised crime behind it.
Dacă respingem imigraţia ilegală, clandestină, este din cauza traficului şi a crimei organizate din spatele acesteia.
EnglishThis should be seen as having two facets: management of legal immigration and management of illegal and clandestine immigration.
Această problemă este una cu două aspecte: gestionarea imigrației legale și gestionarea imigrației ilegale și clandestine.
EnglishUp to now, clandestine immigration has been referred to as 'illegal immigration' in all the legislative instruments the EU has enacted.
Până acum, migrația clandestină a fost numită "migrație ilegală” în toate instrumentele legislative pe care le-a adoptat UE.
EnglishThis will perhaps allow us to fight together still more effectively against clandestine immigration and to promote the development, in a nutshell, of democracy.
Acest lucru ne va permite să luptăm și mai eficient împotriva imigrației clandestine și să promovăm dezvoltarea globală a democrației.
EnglishThese fishermen, already severely affected by the crisis, will be the main victims of such a measure made necessary by illegal fishing and clandestine industrial networks.
Aceşti pescari, deja grav afectaţi de criză, vor fi victimele principale ale unei astfel de măsuri necesare din cauza pescuitului ilegal şi a reţelelor industriale clandestine.
EnglishHuman trafficking is a clandestine activity carried out on a global scale, as well as being a serious violation of human rights and a social phenomenon with repercussions for the whole of society.
în scris. - Traficul de persoane este un fenomen subteran cu dimensiuni globale, o încălcare gravă a drepturilor omului, un fenomen social cu consecințe pentru întreaga societate.