EN to carry out
volume_up
{werkwoord}

to carry out (ook: to do, to work for)
It is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
Eșuarea de a-și îndeplini misiunea directă reprezintă o crimă din partea ONU.
Parliament emphasised that in future more time will be needed for it to carry out its functions.
Parlamentul a subliniat faptul că pe viitor va avea nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini funcțiile.
The Member States must provide Frontex with the resources it needs to carry out its missions.
Statele membre trebuie să-i ofere agenției Frontex resursele de care are nevoie pentru a-și îndeplini misiunile.
to carry out
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
The Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
There are plans to carry out stress tests for nuclear power plants and to publish the results.
Există planuri de a efectua teste de rezistență pentru centralele nucleare și de a publica rezultatele.
to carry out (ook: to effect)
volume_up
a concretiza {ww.} (a realiza)

Vergelijkbare vertalingen voor "to carry out" in Roemeens

to carry werkwoord
out bijwoord
Romanian
out werkwoord
Romanian
out voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "to carry out" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
Ele nu au efectuat acest screening, care, în opinia noastră, era o cerință.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Prin urmare, să ne facem datoria lucrând în același timp la un scenariu mai bun.
EnglishYet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Totuși, doresc să îi solicit Comisiei să efectueze o investigație în profunzime.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Îi putem solicita dlui Füle să desfăşoare o investigare a crimelor de onoare din Turcia?
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Nu este suficient să se efectueze evaluări ale impactului social al legislației europene.
EnglishIt is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Este acum momentul să desfăşurăm o analiză interimară a efortului de ajutor pentru Haiti.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Nu avem dispensare construite pentru spitale care efectuează transplanturi.
EnglishMr President, a national programme has been approved to carry out those reforms.
Domnule preşedinte, a fost aprobat un program naţional pentru a întreprinde aceste reforme.
EnglishThe Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
EnglishThe candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
Ţările candidate trebuie să facă un efort ferm pentru a realiza reformele necesare.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Comisia ar trebui să se ocupe de organizarea acesteia cu perseverenţă şi fără întârzieri.
EnglishIt is a crime on the UN's part to fail to carry out its direct mission.
Eșuarea de a-și îndeplini misiunea directă reprezintă o crimă din partea ONU.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
Comisia a cerut imediat CEPCB să efectueze o evaluare științifică.
EnglishWe need to carry out research in this regard, but we also need to harmonise our taxes.
Trebuie să continuăm cercetările în acest domeniu, dar trebuie să ne armonizăm şi taxele.
EnglishIt is quite legitimate for them to want to carry out party political activities.
Este destul de legitim pentru dumnealor să dorească să desfăşoare activităţi politice de partid.
EnglishThe crisis is allowing us, and indeed forcing us, to carry out desperately needed reforms.
Criza ne permite, ba chiar ne forţează să facem reforme de care este foarte mare nevoie.
EnglishWe must therefore carry out a radical overhaul of all our policies.
Trebuie, prin urmare, să realizăm o revizuire radicală a tuturor politicilor noastre.
EnglishBut the Commission cannot carry out the implementation at national level.
Dar Comisia nu poate asigura aplicarea directivei la nivel naţional.