EN burn
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Voorbeeldzinnen voor "burn" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
Singura metodă efectivă de combatere a bolii este tăierea sau arderea copacilor.
EnglishYou must collect these origami pieces or burn them in order to complete your task.
Trebuie să strângeți aceste bărcuțe sau să le ardeți pentru a termina jocul.
English(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
(Rețineți că ștergerea este necesară înainte de a se inscripționa din nou un CD-RW.)
EnglishCertain DVD burners can only burn to certain types of recordable DVDs.
Anumite DVD-writere pot inscripționa doar anumite tipuri de DVD-uri inscriptibile.
EnglishIt is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
Nu este posibil să inscripționați fluxuri în direct, precum posturi radio, pe un CD sau DVD.
EnglishCertain DVD burners can only burn to certain types of recordable DVDs.
Anumite DVD-writere pot inscripționa numai anumite tipuri de DVD-uri inscriptibile.
EnglishNo stores grant you the right to burn subscription songs to an audio CD.
Niciun magazin nu acordă dreptul de a inscripționa conținut de abonare pe un CD audio.
EnglishWhen you burn a CD or DVD using Windows Explorer, the disc is not finalized.
Când inscripționați un CD sau un DVD utilizând Windows Explorer, discul nu este finalizat.
EnglishTo burn a CD, you must have a CD burner connected to or installed in your computer.
Pentru a inscripționa un CD, trebuie să aveți un CD-writer conectat și instalat în computer.
EnglishBurn a CD or DVD in Windows Media Player: frequently asked questions
Inscripționarea unui CD sau a unui DVD în Windows Media Player: întrebări frecvente
EnglishOn the toolbar, click Burn to disc, and then follow the steps in the wizard.
Pe bara de instrumente, faceți clic pe Inscripționare pe disc, apoi urmați pașii din expert.
EnglishIt is not yet time to let the candle of Russian civil society burn out.
Nu este momentul să lăsăm candela societăţii civile ruseşti să se stingă.
EnglishEnable you to drag files to the disc and then burn all the files at once.
Vă permite să glisați fișierele pe disc, apoi să inscripționați toate fișierele simultan.
EnglishCertain DVD burners can only burn to certain types of recordable DVDs.
Anumite inscriptoare DVD pot inscripționa doar anumite tipuri de DVD-uri inscriptibile.
EnglishThe following factors play a role in how long it will take to burn a DVD:
Următorii factori joacă un rol în durata inscripționării unui DVD:
EnglishAfter the disc is burned, in the Completing Burn notification, click Done.
După inscripționarea discului, în notificarea Încheiere inscripționare, faceți clic pe Terminat.
EnglishAre convenient if you need to burn a large collection of files.
Sunt convenabile dacă trebuie să inscripționați o colecție mare de fișiere.
EnglishFind the items in your Player Library that you want to burn to the audio CD.
Găsiți elementele din Biblioteca Windows Media Player pe care doriți să le copiați pe CD-ul audio.
EnglishAre convenient if you need to burn a large collection of files, such as a music CD.
Sunt convenabile, dacă trebuie să inscripționați o colecție mare de fișiere, cum ar fi un CD muzică.
EnglishIf I were to do that, then I would have a vested interest in seeing his house burn down.
Dacă aş întreprinde aceasta, aş avea un interes legitim ca locuinţa acestuia să fie incendiată.