"about to" vertalen - Roemeens

EN

"about to" in het Roemeens

EN about to
volume_up
{bijwoord}

about to
Water levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
Cotele apelor nu sunt pe cale crească şi să acopere Bangladeshul, ci din contră.
Croatia is about to complete its membership negotiations.
Croația este pe cale finalizeze negocierile de aderare.
I express my opposition, my regret and my concern about what we are going to do.
Îmi exprim opoziţia, regretul şi îngrijorarea cu privire la ceea ce suntem pe cale facem.

Vergelijkbare vertalingen voor "about to" in Roemeens

about bijvoeglijk naamwoord
Romanian
about bijwoord
about voorzetsel
about tussenwerpsel
Romanian
to about werkwoord
Romanian
to voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "about to" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
Bineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
EnglishSo that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
Prin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishWe are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
Discutăm despre rezultatul ultimei reuniuni a Consiliului din 19 noiembrie 2009.
EnglishHowever, I have reservations about the language arrangements to be established.
Am însă rezerve în legătură cu regimul lingvistic care urmează să fie stabilit.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Am acceptat totuși această provocare și am început să ne îndeplinim obligațiile.
EnglishYou can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
Puteți publica întrebări despre erorile Windows Media Player pe forumul Windows.
EnglishWe spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
S-a discutat despre viitoarea cooperare şi despre viitoarea preşedinţie belgiană.
EnglishThe consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.
EnglishHowever, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
În orice caz, aş dori să vorbesc mult mai detaliat despre criză şi despre tineri.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Însă trei aspecte ies în evidenţă imediat când este vorba despre Orientul Mijlociu.
EnglishEveryone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
Toată lumea vorbeşte despre Liga Arabă şi despre proiectul de pace al Ligii Arabe.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
Opinia publică din statele membre nu mai este acum atât de pozitivă în acest sens.
EnglishWe are talking about the common future of the planet - the future of all of us.
Vorbim despre viitorul comun al planetei - despre viitorul nostru, al tuturor.
EnglishEven the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
Chiar şi prim-ministrul vorbea despre baroana "Ashdown”, în opoziţie cu Ashton.
EnglishIn the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
În trecut, aceasta se referea la piața unică, la moneda unică și la extindere.
EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pot adresa o întrebare în legătură cu capacitatea politică a Uniunii Europene?
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.