"wish list" vertalen - Pools

EN

"wish list" in het Pools

EN

wish list {zelfstandig naamwoord}

volume_up
To nie może być tylko lista życzeń.
President-in-Office, I might suggest that there could be a wish list among potential candidates - an unofficial one which we have not yet seen.
O ile wolno mi zasugerować, może istnieć lista życzeń między potencjalnymi kandydatami, która jest nieoficjalna i jeszcze nie została podana do publicznej wiadomości.

Voorbeeldzinnen voor "wish list" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI agree with the comment that this is not a Christmas tree or wish list.
Zgadzam się, że to nie lista prezentów bożonarodzeniowych czy pobożnych życzeń.
EnglishAt the moment, however, it is more like a wish list.
Tym niemniej jednak jest raczej na razie koncertem życzeń.
EnglishA wish list has been put forward in this regard.
W tej kwestii przedstawiono całą listę życzeń.
EnglishNeither is a wish list for solving the world's problems frankly likely to win the day.
Szczerze mówiąc, mało prawdopodobne jest, aby zwyciężyła lista pobożnych życzeń stanowiących receptę na rozwiązanie wszystkich bolączek tego świata.
EnglishI have the impression that your document is simply a wish-list of things that were not achieved in the previous term.
Odnoszę wrażenie, że przygotowany przez pana dokument to zbiór pobożnych życzeń, których nie udało się zrealizować w mijającej kadencji.
EnglishWhat we have in effect is a wish list that we could draw up for ourselves on many other occasions, and not just when discussing the Lisbon agenda.
W efekcie otrzymaliśmy listę życzeń, które możemy sobie składać przy wielu innych okazjach, nie tylko wtedy, kiedy omawiamy agendę lizbońską.
EnglishHowever, it involves the significant risk of the report becoming a long wish list and catalogue of requirements for all right-thinking people.
Niemniej niesie z sobą duże ryzyko, że sprawozdanie przybierze postać długiej listy pobożnych życzeń i oczekiwań wszystkich słusznie rozumujących osób.
EnglishWhile we support the Treaty amendment, however, we do not support this report because what we have here is a wish list of unnecessary changes dreamt up at the last minute.
Chociaż popieramy tę zmianę Traktatu, to jednak nie popieramy przedmiotowego sprawozdania, ponieważ zawiera ono wykaz zbędnych, wymyślonych w ostatniej chwili zmian.
EnglishBut we need to be mindful that we are legislating for the real world, not making a wish list for an ideal world, and that Parliament should stick to its areas of competence in future.
Musimy jednak pamiętać, że wprowadzamy realne przepisy, a nie listę życzeń i że w przyszłości Parlament powinien się trzymać swoich obszarów kompetencji.
English(PL) Madam President, it is common knowledge that in the long term the content of all agreements with Russia turns out to be more of a wish list than a set of legally binding measures.
(PL) Pani przewodnicząca! Powszechnie wiadomo, iż wszelkie umowy z Rosją mają znaczenie bardziej życzeniowe niż jako dokumenty prawnie wiążące w dłuższym okresie czasu.