EN

wisely {bijwoord}

volume_up
Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Jeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.
Let us act wisely if we do not want to fail the people of Europe again.
Jeśli więc nie chcemy znowu zawieść Europejczyków, działajmy mądrze.
The financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
Kryzys finansowy raz jeszcze pokazał, dlaczego musimy mądrze traktować fundusze emerytalne.

Synoniemen (Engels) voor "wisely":

wisely
English
wise

Voorbeeldzinnen voor "wisely" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
Owa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Jeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.
EnglishAnd when Saul saw that he behaved himself very wisely, he stood in awe of him.
Co gdy widział Saul, iż tak bardzo roztropnie sobie poczynał, bał się go.
EnglishWhich hearkeneth not to the voice of charmers, Charming never so wisely.
Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje,
EnglishThere is a need for renewable energy, but the issue should be approached wisely.
Potrzebujemy energii odnawialnej, lecz musimy podejść do tego rozwiązania w sposób rozważny.
EnglishIn the end, the Government wisely decided to have the act implemented by the Italian Red Cross.
W końcu rząd mądrze zdecydował, że ustawę będzie wdrażał Włoski Czerwony Krzyż.
EnglishAs long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Dopóki nie określimy priorytetów, nie będziemy w stanie mądrze alokować środków finansowych.
EnglishThe financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
Kryzys finansowy raz jeszcze pokazał, dlaczego musimy mądrze traktować fundusze emerytalne.
EnglishLet us act wisely if we do not want to fail the people of Europe again.
Jeśli więc nie chcemy znowu zawieść Europejczyków, działajmy mądrze.
EnglishHe that trusteth in his own heart is a fool; But whoso walketh wisely, he shall be delivered.
Kto ufa w sercu swem, głupi jest; ale kto sobie mądrze poczyna, ten ujdzie nieszczęścia.
EnglishWe are not in a position where we are able to spend the money from the European Regional Fund wisely.
Nie potrafimy mądrze wydatkować środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego.
EnglishIn the multitude of words there wanteth not transgression; But he that refraineth his lips doeth wisely.
Wielomowność nie bywa bez grzechu; ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest.
EnglishWe must arm ourselves against this phenomenon, but we must do so wisely and effectively.
Musimy się bronić przed tym zjawiskiem, ale mądrze i skutecznie.
EnglishIf this is the case, we will have invested the money wisely.
Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczać, że zainwestowaliśmy środki w mądry sposób.
EnglishAnd all men shall fear; And they shall declare the work of God, And shall wisely consider of his doing.
A do upadku przywiedzie ich własny język ich; odłączy się od nich każdy, kto ich ujrzy.
EnglishSeventy-five percent of Icelanders wisely do not trust the EU.
Siedemdziesiąt pięć procent Islandczyków w swej mądrości nie ufa UE.
EnglishThe report wisely opts for a constructive approach.
Sprawozdanie w bardzo mądry sposób opowiada się na podejściem konstruktywnym.
EnglishThe new parliament must now choose its president wisely.
Nowy parlament musi teraz w rozważny sposób wybrać swojego prezydenta.
EnglishIt wisely reminds us that teaching children is the best investment of all.
W powiedzeniu tym zawarta jest mądrość przypominająca o tym, że najbardziej efektywne jest nauczanie dzieci.
EnglishAs Mr Leichtfried very wisely said, we have to begin at the beginning, and we can rectify later.
Jak pan Jarzembowski mądrze powiedział musimy rozpocząć od początku i możemy poprawić się później.