"wise man" vertalen - Pools

EN

"wise man" in het Pools

EN

wise man {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
wise man (ook: sage)
2. geschiedenis

Synoniemen (Engels) voor "wise man":

wise man
English

Vergelijkbare vertalingen voor "wise man" in Pools

wise bijvoeglijk naamwoord
to wise werkwoord
Polish
man zelfstandig naamwoord
to man werkwoord
man! tussenwerpsel
man!

Voorbeeldzinnen voor "wise man" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishA fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
EnglishA wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
EnglishAnd he's a very wise man, and he said, "Listen, Bhutan's goal is not to create happiness.
Ten mądry człowiek odpowiedział: "Celem Bhutanu nie jest tworzenie szczęścia.
EnglishReprove not a scoffer, lest he hate thee: Reprove a wise man, and he will love thee.
Nie strofuj naśmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści; strofuj mądrego, a będzie cię miłował.
EnglishIt is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.
Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich.
EnglishMen of understanding will say unto me, Yea, every wise man that heareth me:
Mężowie rozumni toż rzeką ze mną, a człowiek mądry przypadnie na to,
EnglishThe wrath of a king is [as] messengers of death; But a wise man will pacify it.
Gniew królewski jest posłem śmierci; ale mąż mądry ubłaga go.
EnglishSurely extortion maketh the wise man foolish; and a bribe destroyeth the understanding.
Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce.
EnglishHe actually coined the term Homo sapiens -- it means wise man in Latin.
To on wymyślił nazwę Homo sapiens - po łacinie człowiek myślący.
EnglishThe rich man is wise in his own conceit; But the poor that hath understanding searcheth him out.
Mąż bogaty zda się sobie być mądrym; ale ubogi roztropny dochodzi go.
EnglishThe words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Słowa ust mądrego są wdzięczne; ale wargi głupiego pożerają go.
EnglishWhoso keepeth the commandment shall know no evil thing; and a wise man's heart discerneth time and judgment:
Kto strzeże przykazania, nie uzna nic złego; i czas i przyczyny zna serce mądrego.
EnglishWhat, cannot there be [found] among you one wise man who shall be able to decide between his brethren,.
Nie maszże między wami mądrego i jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi?
EnglishThere is a Hungarian proverb which says that a wise man learns from other people's misfortunes.
Istnieje węgierskie przysłowie, które mówi, że człowiek mądry uczy się na błędach innych ludzi.
EnglishGive [instruction] to a wise man, and he will be yet wiser: Teach a righteous man, and he will increase in learning.
Uczyń to mądremu, a mędrszym będzie; naucz sprawiedliwego, a będzie umiejętniejszym.
EnglishA wise man is strong; Yea, a man of knowledge increaseth might
Człowiek mądry mocny jest, a mąż umiejętny przydaje siły.
EnglishA wise man scaleth the city of the mighty, And bringeth down the strength of the confidence thereof.
Mądry ubiega miasto mocarzy, a burzy potęgę ufności ich.
EnglishIf a wise man hath a controversy with a foolish man, Whether he be angry or laugh, there will be no rest.
Mąż mądry, wiedzieli spór z mężem głupim, choćby się gniewał, choćby się też śmiał, nie będzie miał pokoju.
EnglishThat the wise man may hear, and increase in learning; And that the man of understanding may attain unto sound counsels:
Tych gdy mądry słuchać będzie, przybędzie mu nauki, a roztropny w radach opatrzniejszy będzie,
EnglishSeest thou a man wise in his own conceit?
Ujrzyszli człowieka, co się sobie zda być mądrym, nadzieja o głupim lepsza jest, niżeli o nim.