EN wiring
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

wiring
Well it turns out that the main causes are faulty and misused appliances and electrical wiring.
Wygląda na to, że głównymi powodami są wadliwy i źle używany sprzęt oraz okablowanie.

Synoniemen (Engels) voor "wire":

wire

Voorbeeldzinnen voor "wiring" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English"I got this on some trading locally, but really don't feel like screwing with wiring and crap."
"Kupiłem to w okolicy, ale naprawdę nie czuję się na siłach, żeby to naprawiać.
EnglishWhat we see with, say, chocolate cake is it’s a supernormal stimulus to tweak our design wiring.
To co widzimy, powiedzmy, ciasto czekoladowe jest bodźcem kluczowym, który podkręca nasz układ nerwowy.
EnglishAnd remember, all this wiring is being done by people in extreme cold, in sub-zero temperatures.
I pamiętajcie, cała ta instalacja jest robiona przez ludzi w ekstremalnym zimnie, w temperaturach poniżej zera.
EnglishAnd the new thinking about compassion from social neuroscience is that our default wiring is to help.
Nowy sposób pojmowania współczucia, wywodzący się z neurobiologii, jest taki, że mamy docelowo zakodowaną chęć pomocy.
EnglishSweetness was born with the wiring which evolved.
Słodycz powstała z bodźcami, które ewoluowały.
EnglishAnd if you appreciate that number, you can easily see there is huge potential for mis-wiring of the brain.
Jeśli uważam, że mój konektom to ja muszę także przystać na to, że śmierć to nic innego jak zniszczenie mojego konektomu.
EnglishThere are two wiring standards for network cabling: T568a and T568b. DO NOT COMBINE T568a and T568b on the same cable.
Istnieją dwa standardy dla przewodów sieciowych: T568a i T568b. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ T568a i T568b w tym samym przewodzie.
EnglishThings that don't have any wiring in them at all, we're learning how to include in these systems of notation and navigation.
Obiekty, które nie mają w sobie żadnych kabli, ale mimo to, uczymy jak wprowadzić do nich systemy zapisu i nawigacji.
EnglishAnd what some of the research now has shown in autism is there may by extra wiring back here, in the really brilliant mind, and we lose a few social circuits here.
że genialny mózg może mieć więcej pewnych "układów" i mniej układów społecznych.
EnglishThe wiring from your sensory apparatus to those bits is shorter than the bits that have to pass through the thinky bit, the cortex.
Połączenie między receptorami sensorycznymi a tymi punktami jest krótsze niż wtedy, gdy bodziec musi przejść przez strefę myślącą, przez korę.
EnglishYou don't work in your self-interest all the time, because when emotion comes into it, the wiring changes in the way it functions.
Nie pracujecie w zawodach, które cały czas rozwijają wasze zainteresowania, ponieważ gdy przychodzą emocje, całkowicie zmieniają się zasady gry.