"who came from" vertalen - Pools

EN

"who came from" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "who came from" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "who came from" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishAnd Moses was wroth with the officers of the host, the captains of thousands and the captains of hundreds, who came from the service of the war.
I rozgniewał się bardzo Mojżesz na hetmany wojska onego, na pułkowniki, i na rotmistrze, którzy się byli wrócili z onej bitwy.
EnglishAnd the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, who came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Beth-el.
I odpowiedzieli mu mężowie miasta: Grób to męża Bożego, który przyszedłszy z Judy opowiedział te rzeczy, któreś uczynił nad ołtarzem w Betel.
EnglishWe ourselves in the Netherlands were faced with a horrific murder of a Dutch TV producer committed by young people who came from these radicalised circles.
My sami w Holandii mieliśmy do czynienia ze strasznym morderstwem holenderskiego producenta programów telewizyjnych, popełnionym przez młodych ludzi, pochodzących z takich radykalnych kół.

Andere woorden

English
  • who came from

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Engels woordenboek voor meer vertalingen.