"whatever" vertalen - Pools

EN

"whatever" in het Pools

volume_up
whatever [voorbeeld]

EN whatever
volume_up
{voornaamwoord}

whatever (ook: anything, aught)
So whatever it was, it caused people to sort of behave in a mass synchronized way.
Cokolwiek to było, spowodowało, że ludzie się zsynchronizowali.
Whatever it is about that person, where they were born, things like that.
Cokolwiek dotyczy danej osoby, miejsce urodzenia i tym podobne.
Christianity, Islam, Buddhism, Judaism, whatever.
Chrześcijaństwo, Islam, Buddyzm, Judaizm, cokolwiek.
whatever (ook: what on earth)
volume_up
cóż {vnw.}
Well, when we have dismissed climate, something in the water, habitual diet and nappy training in a cold climate, whatever else could remain?
No cóż, gdy już odrzucimy klimat, coś tam w wodzie, tradycyjną dietę i opatulanie się w zimnym klimacie, co jeszcze zostanie?

Synoniemen (Engels) voor "whatever":

whatever

Voorbeeldzinnen voor "whatever" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe resolutions which we have adopted almost unanimously have had no effect whatever.
Rezolucje, które niemal jednogłośnie przyjęliśmy, nie odniosły żadnych skutków.
EnglishWhatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
Bez względu na powód tej rezygnacji, chcę powiedzieć, że podzielam opinie pana Davisa.
EnglishYou might just push it into a third keyhole or whatever, so you don't do that.
Moglibyśmy wepchnąć asteroidę w trzecią dziurkę od klucza, więc lepiej tego nie robić.
EnglishWhatever the outcome of the case, it is still possible to make some recommendations.
Bez względu na wynik sprawy nadal możliwe jest poczynienie pewnych zaleceń.
EnglishAnd now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
A teraz mogę wychodzić z przyjaciółmi, gdziekolwiek chcę i o nic się nie martwić.
EnglishWhatever the case, events in Burma/Myanmar seem to be taking an unpredictable turn.
Jakkolwiek by nie było, wydarzenia w Birmie przyjmują nieoczekiwany obrót.
EnglishWhatever the views in this Parliament, I think people have to face up to that as well.
Niezależnie od poglądów w tej Izbie sądzę, że trzeba się z tym też pogodzić.
EnglishWhatever the approach, the EU needs to cooperate with Russia, and vice versa.
Bez względu na punkt widzenia UE musi współpracować z Rosja i vice versa.
EnglishAnd the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Założenie jest więc takie, że są one spokrewnione jak kuzyni czy coś podobnego.
EnglishWe will be as good at whatever we do as the greatest people in the world.
Będziemy tak dobrzy – czymkolwiek się zajmujemy – jak najwięksi geniusze na świecie.
EnglishBut I am happy with whatever the Commissioner feels he can best deliver to us.
Ale będę zadowolony z wszystkiego, co komisarz mógłby w najlepszy sposób nam przedstawić.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Jakakolwiek ona jednak jest, musimy zapewnić, byśmy jej nie odrzucili na skutek niewiedzy.
EnglishAnd we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
EnglishHe made me feel we were both smart, and the two of us could solve any problem whatever.
Sprawiał, że uważałem nas obu za mądrych i czułem, że możemy rozwiązać każdy problem.
EnglishThey are designed to help you find the solution to your question, whatever it may be.
Zostały stworzone, aby pomóc ci znaleźć odpowiedzi na przeróżne pytania.
EnglishThank you to all the staff and thank you to all the interpreters, whatever age they may be.
Dziękuję całemu personelowi, a także wszystkim tłumaczom, bez względu na ich wiek.
EnglishWhatever happened to the agreement being negotiated by Frontex with Turkey today?
Co się stało z umowami negocjowanymi obecnie z Turcją przez Frontex?
EnglishWhatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
Niezależnie od tego jakie były powody spadku przemocy, niosły za sobą głębokie konsekwencje.
EnglishAnd because we have no idea what to do we just pick whatever it was that was chosen for us.
A ponieważ nie mamy pojęcia co należy zrobić wybieramy to, co było wybrane za nas.
EnglishAnd whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this.
I o jakiejkolwiek liczbie nie myślisz, prawdopodobnie nie jest aż tak zła.