EN welcome
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

welcome (ook: greeting, reception)
A sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.
Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.
Mrs Weber, I must also thank you for your welcome.
Chciałabym podziękować też pani za powitanie.
. - Mr President, thank you for that welcome.
Dziękuję za serdeczne powitanie.
welcome (ook: greeting)

Synoniemen (Engels) voor "welcome":

welcome
English

Voorbeeldzinnen voor "welcome" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
EnglishTurkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
Turcja może zostać członkiem Unii pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich.
EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
To pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishI welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
Cieszy mnie szybka reakcja ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Cieszy mnie współpraca międzynarodowa, ale nadal mamy ogrom pracy do wykonania.
EnglishI welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.
Cieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.
English(DE) Madam President, Mr Barroso, Mr Topolanek, I welcome the Czech presidency!
(DE) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Barroso, panie premierze Topolánek!
English(GA) Mr President, I welcome the response of the President-in-Office of the Council.
(GA) Panie przewodniczący! Z radością przyjąłem odpowiedź przewodniczącego Rady.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Zatem zdecydowanie popieram przystąpienie Bułgarii i Rumunii do tego obszaru.
EnglishI am voting for this report and welcome Bulgaria and Romania to the Schengen area.
Głosuję za przyjęciem sprawozdania i witam Bułgarię i Rumunię w obszarze Schengen.
EnglishIt is very welcome; at least it is finally being recognised that there is a problem.
To bardzo dobrze. Przynajmniej w końcu przyznaje się, że istnieje jakiś problem.
EnglishI wish to welcome the progress which has been made in the ACTA negotiations.
Pragnę pochwalić postępy osiągnięte w negocjacjach dotyczących porozumienia ACTA.
EnglishI very much welcome the very cooperative attitude of the Commission and the Council.
Z wielkim zadowoleniem przyjmuję dużą wolę współpracy ze strony Komisji i Rady.
EnglishI therefore welcome the fact that the EU is looking for ways to help these people.
Dlatego z zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE szuka sposobów, aby pomóc tym ludziom.
EnglishIn my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.
Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.
EnglishRemote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.
EnglishOf course, we on the Left welcome the reduction in VAT rates as a matter of principle.
Oczywiście my, lewica, z zasady przyjmujemy z zadowoleniem obniżenie stawek VAT.