"we going to" vertalen - Pools

EN

"we going to" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "we going to" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "we going to" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHow are we going to link the competitiveness pact with the EU 2020 strategy?
W jaki sposób powiążemy pakt na rzecz konkurencyjności ze strategią UE 2020?
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Gdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
EnglishAre we going to be against them in the international agreement in Copenhagen?
Czy mamy zamiar wystąpić przeciwko nim w trakcie międzynarodowych negocjacji w Kopenhadze?
EnglishHow, under those circumstances, are we going to get smart regulation?
Jak więc w takich okolicznościach mamy dojść do inteligentnych uregulowań prawnych?
EnglishAnd are we going to impose similar restrictions when a copyright is infringed in other ways?
Czy nałożymy podobne restrykcje w przypadku naruszania praw autorskich w inny sposób?
EnglishWhat challenges are we going to tackle, as I mention in this report?
Jakimi wyzwaniami zamierzamy się zająć, zgodnie z tym, o czym wspominam w sprawozdaniu?
EnglishAre we going to wait until something in the White House changes?
Czy mamy czekać aż coś się zmieni w Białym Domu? Panie ministrze i komisarzu!
EnglishThe crucial question is: what are we going to do in the face of such a structural transformation?
Zasadnicze pytanie brzmi: co zrobimy wobec takiej transformacji strukturalnej?
EnglishWhat are we going to propose in a concrete way for the coming weeks and months?
Co konkretnie proponujemy na nadchodzące tygodnie i miesiące?
EnglishAnd yet we talk about growth and jobs, but what are we going to do?
Jednak cały czas mówimy o wzroście i zatrudnieniu; co mamy zamiar zrobić?
EnglishAre we going to have a common position of the Council in this matter?
Czy zamierzamy przyjąć w tym względzie takie samo stanowisko jak Rada?
EnglishWhen are we going to receive the evaluation of the Green Paper survey?
Kiedy możemy się spodziewać oceny badania w sprawie zielonej księgi?
EnglishIf we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
W jaki sposób chcemy osiągnąć gospodarkę niskoemisyjną?
EnglishThey are asking questions like: 'How are we going to get the markets under control in the near future?'.
Z ich ust padają takie pytania: "jak w najbliższym czasie opanujemy rynki?”.
EnglishWhat are we going to do? Masiosare, the strange enemy, is here.
Co w związku z tym zrobimy? ~~~ Masiosare, straszny wróg jest tutaj.
EnglishHow are we going to motivate people to actually translate the Web for free?
Jak zmotywować ludzi do tłumaczenia internetu za darmo?
EnglishAnd how are we going to understand all this complex information?
Jak poradzimy sobie ze zrozumieniem tych skomplikowanych danych?
EnglishSo, when are we going to take those women, their families and their sufferings seriously?
Zatem kiedy zamierzamy potraktować poważnie kobiety chore na endometriozę, ich rodziny i ich cierpienie?
EnglishNow, are we going to make that a permanent thing, where we all get trained, and we leave, and we don't go back?
Czy tak będzie już zawsze, że wszyscy się edukujemy, wyjeżdżamy i już nie wracamy?
EnglishIf we agree to this kind of law in Europe, how are we going to have discussions with Mr Lukashenko?
Jeżeli zgodzimy się na taką ustawę w Europie, jak będziemy dyskutować z prezydentem Łukaszenką?
Andere woorden
English
  • we going to

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.