"the front door" vertalen - Pools

EN

"the front door" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "the front door" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "the front door" in Pools

the lidwoord
the voegwoord
Polish
front zelfstandig naamwoord
front bijvoeglijk naamwoord
to front werkwoord
door zelfstandig naamwoord
Polish

Voorbeeldzinnen voor "the front door" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis double front door here with the three-light transom that was headed to the landfill.
Te podwójne drzwi frontowe z potrójnym okienkiem, to miało iść na śmietnik.
English. ~~~ So if you put it in the front door, your design fails.
Więc jeśli umieścisz do na drzwiach wejściowych, projekt przepadnie.
EnglishIt is not just happening somewhere else; theoretically, it could also be happening right outside my front door.
Proceder taki nie dotyczy jakichś odległych miejsc, może mieć miejsce tuż za naszymi drzwiami.
EnglishYou can point and click today at Flor.com and have Cool Carpet delivered to your front door in five days.
Możesz wskazać i kliknąć dzisiaj na Flor.com i dostarczymy Ci Cool Carpet pod Twoje drzwi w pięć dni.
English(Laughter) I carried my payload back downstairs where I met my nemesis and the precious dog by the front door.
(Śmiech) Zniosłem ładunek na dół, gdzie stało moje nemesis z pieseczkiem przy frontowych drzwiach.
EnglishHe arrives at the palazzo, arrives at the big front door.
Przybywa do kamienicy, do wielkich frontowych drzwi.
EnglishWhy don't you come out of the front door like normal people?
Czemu nie wychodzisz przez drzwi jak człowiek?
EnglishSo when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, "Could I do with a little life editing?
Wracając do domu zastanówcie się przez chwilę: "Czy mógłbym coś ograniczyć?
EnglishWhen you open up the front door, this is what you're looking at.
Gdy się je otworzy, widać właśnie to.
EnglishAnd here's the front door of this facility.
Englishshut the front door
EnglishBut then if you put it in the front door, people say, "Oh, you're trying to be like those guys, and you didn't make it." ~~~ So don't put it there.
No ale jeśli wstawisz go w drzwiach frontowych, ludzie powiedzą: "Och, chciałeś być tacy jak oni, ale nie wyszło ci" Więc nie wstawiaj go tam.
EnglishThis is Motor Ritz Towers in Manhattan in the 30s, where you drove up to your front door, if you had the guts. ~~~ Anybody who was anybody had an apartment there.
A to wieże Motor Ritz za Manhattanie w latach '30, Mając odwagę można było podjechać autem pod same drzwi Nikt kto był nikim nie miał tam apartamentu.
EnglishArpad Bella clearly remembers the first words his wife said to him when he came through the front door of their home in the Hungarian town of Sopron in the evening of 19 August 1989.
Arpad Bella doskonale pamięta pierwsze słowa swojej żony, które usłyszał, kiedy wrócił do domu w Sopron wieczorem, 19 sierpnia 1989 roku.
EnglishOtherwise, it would be like throwing the Bolkestein Directive out the front door only to allow it to sneak in the back, which would be entirely unacceptable.
W przeciwnym razie byłoby to jak wyrzucenie dyrektywy Bolkesteina frontowymi drzwiami, by następnie wpuścić ją ukradkiem tylnymi drzwiami, co byłoby całkowicie nie do zaakceptowania.
EnglishAnd he was walking to the front hall and out the front door just about the same time I hit some ice and met him at the front door with the car -- and almost ended up in the front hall.
Przechodził właśnie przez hol i otwierał frontowe drzwi. ~~~ Mniej więcej w tym momencie uderzyłem o kawałek lodu i wylądowałem samochodem przy drzwiach, prawie wjeżdżając do holu domu.

Andere woorden

English
  • the front door

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Duits woordenboek.