"textile" vertalen - Pools

EN

"textile" in het Pools

EN textile
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

1. algemeen

textile
It is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
Nie jest prawdą, że powodzie nie miały wpływu na sektor tekstylny.
Until then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
Do tego czasu omawiany dokument umożliwi szybkie wydawanie zezwoleń na nowe włókna tekstylne.
Textile names and related labelling of textile products (debate)
Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych (debata)

2. industrie

textile
(DA) Mr President, the textile industry is going through a period of dramatic change.
Przemysł włókienniczy przechodzi przez okres dramatycznych zmian.
(NL) Mr President, ladies and gentlemen, is there still a future for the European textile industry?
Czy europejski przemysł włókienniczy ma jeszcze jakąś przyszłość?
The European textile sector must become more competitive at international level.
Europejski sektor włókienniczy musi stać się bardziej konkurencyjny na szczeblu międzynarodowym.

Synoniemen (Engels) voor "textile":

textile

Voorbeeldzinnen voor "textile" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
W 2009 roku uruchomiono kwotę 832 800 euro po zwolnieniach w sektorze włókienniczym.
EnglishCommissioner, let us start by applying these principles to the textile industry.
Panie komisarzu! Zacznijmy stosować te zasady w sektorze włókienniczym.
EnglishThe textile industry: I am confident that there is little to worry about.
Co do przemysłu włókienniczego - jestem pewna, że nie ma się czym przejmować.
EnglishThe proposal therefore aims to promote innovation within the textile sector.
Dlatego celem wniosku jest wspieranie innowacji w sektorze włókienniczym.
EnglishThere are municipalities with textile mills where unemployment is over 20%!
Istnieją gminy, w których znajdują się zakłady włókiennicze, a bezrobocie przekracza 20%!
EnglishHowever, import control measures on textile products must be maintained.
Należy jednak utrzymać mechanizmy kontroli importu wyrobów włókienniczych.
EnglishTextile names and related labelling of textile products (debate)
Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych (debata)
EnglishConsumers must be able to make an informed choice when buying textile products.
Konsumenci muszą mieć możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie wyrobów włókienniczych.
EnglishI have voted in favour of the report on naming and labelling textile products.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie nazewnictwa i etykietowania wyrobów włókienniczych.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych.
EnglishUntil then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
Do tego czasu omawiany dokument umożliwi szybkie wydawanie zezwoleń na nowe włókna tekstylne.
English. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
na piśmie - Sektor wyrobów tekstylnych znajduje się obecnie w trudnej sytuacji w całej Europie.
EnglishHas consideration been given to reducing the list of textile products?
Czy uwzględniono ograniczenie wykazu wyrobów włókienniczych?
EnglishThis Textile Regulation is a sound proposal and a necessary one.
Niniejsze rozporządzenie w sprawie włókien tekstylnych stanowi rozsądną i potrzebną propozycję.
EnglishWe remain - it is always worth saying it - the second biggest textile exporter in the world.
Jesteśmy, co warto podkreślić, drugim co do wielkości eksporterem wyrobów włókienniczych na świecie.
EnglishWhat does the Commission suggest textile manufacturers do?
Co według Komisji powinni zrobić ci producenci wyrobów włókienniczych?
EnglishIn fact, last year textile imports from China went through the roof.
W rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
EnglishWe welcome Parliament's resolution on the future of the textile sector.
Z zadowoleniem przyjmujemy rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości sektora tekstylnego.
EnglishNone of these textile cases have yet been approved by the budgetary authority.
Żaden z wniosków dotyczących wyrobów włókienniczych nie został do tej pory zaakceptowany przez organy budżetowe.
English(DA) Mr President, the textile industry is a global industry.
(DA) Panie Przewodniczący! Branża odzieżowa jest branżą globalną.