"teachers" vertalen - Pools

EN

"teachers" in het Pools

EN teachers
volume_up
{meervoud}

teachers (ook: coaches)
The best teachers are the teachers who entertain while they teach.
Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy ucząc bawią.
Thy first father sinned, and thy teachers have transgressed against me.
Ojciec twój pierwszy zgrzeszył, a nauczyciele twoi wystąpili przeciwko mnie.
The answer is, on average, the slightly better teachers leave the system.
Odpowiedź brzmi: zazwyczaj trochę lepsi nauczyciele odchodzą.
teachers
., this approach merely leads to ridiculous situations, just as it does in the case of nurses or teachers.
W przypadku ciężkich zawodów np. górnika, hutnika itp. wiedzie to wprost do absurdu, podobnie jak w odniesieniu do zawodu pielęgniarki czy nauczycielki.

Synoniemen (Engels) voor "teacher":

teacher
English

Voorbeeldzinnen voor "teachers" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Szkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.
EnglishMobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Mobilność studentów i nauczycieli jest podstawowym aspektem mobilności zawodowej.
EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Nie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.
EnglishTeachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.
Wynagrodzenie nauczycieli winno odzwierciedlać znaczenie ich pracy dla społeczeństwa.
EnglishInduction support for new teachers also needs to be improved and extended.
Należy również usprawnić i rozszerzyć zakres wsparcia dla nowych nauczycieli.
EnglishThis is rockstars talking about teachers they had lusted after in school.
To jest o gwiazdach roka rozmawiających o nauczycielach, których pragnęli w szkole.
EnglishHe had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.
EnglishNinety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.
EnglishWe all had amazing teachers when we were at school and we all remember them.
W czasach szkolnych wszyscy mieliśmy zadziwiających nauczycieli i wszyscy ich pamiętamy.
EnglishNor all the books on all the shelves -- it's what the teachers are themselves."
Ani zawarta we wszystkich książkach wiedza, nie są tym, czym lekcja dana przez nauczyciela."
EnglishAnd he said, "When I got to the senior year of school, my teachers didn't take it seriously.
"Ale ja chciałem naprawdę." "Kiedy kończyłem szkołę, nikt nie brał tego na poważnie.
EnglishAnd when people tell me, "Who's going to teach the teachers to teach the kids?"
Ludzie pytają: „A kto wyszkoli nauczycieli, by nauczyli dzieci?”
EnglishIn total 100 schoolchildren and 20 teachers from 16 countries took part.
Wzięło w nich udział w sumie 100 uczniów i 20 nauczycieli z 16 krajów.
EnglishThirty-nine days have passed... since we lost our thirty-nine loved ones... friends, and teachers.
39 dni minęło odkąd utraciliśmy naszych 39 ukochanych przyjaciół i nauczycieli.
EnglishShe saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge. ~~~ She did it in secret.
Uratowała mi życie pozwalając mi skorzystać z łazienki w pokoju nauczycielskim.
EnglishFor example, in my country, Slovakia, teachers' pay is way below the national average.
Na przykład w moim kraju, Słowacji, płaca nauczyciela jest znacznie niższa od średniej krajowej.
EnglishWe need an information campaign aimed at parents and teachers.
Musimy stworzyć kampanię informacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.
EnglishWe should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
Trzeba poprawić płace nauczycielskie i dowartościować znaczenie zawodu nauczyciela.