EN

supplication {zelfstandig naamwoord}

volume_up
supplication

Synoniemen (Engels) voor "supplication":

supplication
supplicant

Voorbeeldzinnen voor "supplication" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf thou wouldest seek diligently unto God, And make thy supplication to the Almighty;
Jeźli się ty wczas nawrócisz do Boga, a będziesz się modlił Wszechmocnemu;
Englishalways in every supplication of mine on behalf of you all making my supplication with joy,
(Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością prośbę czyniąc).
EnglishLet my supplication come before thee: Deliver me according to thy word.
Niech przyjdzie prośba moja przed twarz twoję, a według obietnicy twojej wyrwij mię.
EnglishMy breath is strange to my wife, And my supplication to the children of mine own mother.
Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego.
EnglishWhom, though I were righteous, yet would I not answer; I would make supplication to my judge.
Któremu, chociażbym był sprawiedliwym, nie odpowiem; owszem się sędziemu memu upokorzę.
Englishthen hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.
Wysłuchajże z nieba modlitwę ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.
Englishthen hear thou from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.
Wysłuchajże z nieba modlitwy ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.
EnglishI cry with my voice unto Jehovah; With my voice unto Jehovah do I make supplication.
Pieśń wyuczająca Dawidowa, gdy był w jaskini, modlitwa jego.
EnglishGive ear to my prayer, O God; And hide not thyself from my supplication.
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca.
EnglishJehovah hath heard my supplication; Jehovah will receive my prayer.
Odstąpcie odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawość; albowiem Pan usłyszał głos płaczu mojego.
Englishthen hear thou their prayer and their supplication in heaven thy dwelling-place, and maintain their cause;
Wysłuchajże tedy z nieba, z miejsca mieszkania twego, modlitwę ich i prośbę ich, a wykonaj sąd ich,
EnglishThen these men assembled together, and found Daniel making petition and supplication before his God.
Tedy oni mężowie zgromadziwszy się, a znalazłszy Danijela modlącego się i prośby wylewającego do Boga swego,
Englishwhile they themselves also, with supplication on your behalf, long after you by reason of the exceeding grace of God in you.
I modlą się za wami, żądając was dla łaski Bożej obfitującej w was.
EnglishFor I know that this shall turn out to my salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
Gdyż wiem, iż mi to wynijdzie na zbawienie przez modlitwę waszę i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa,
Englishbut I made supplication for thee, that thy faith fail not; and do thou, when once thou hast turned again, establish thy brethren.
Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich.
EnglishI cried to thee, O Jehovah; And unto Jehovah I made supplication:
EnglishAnd he prayed unto him; and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom.
I prosił go; a dał mu się uprosić, i wysłuchał modlitwę jego, a przywrócił go do Jeruzalemu na królestwo jego.
Englishyea, he had power over the angel, and prevailed; he wept, and made supplication unto him: he found him at Beth-el, and there he spake with us,
Mężnie, mówię, sobie poczynał z Aniołem, a przemógł; płakał i prosił go; w Betelu go znalazł, i tam mówił z nami.
EnglishIn nothing be anxious; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.
EnglishJehovah said, Verily I will strengthen thee for good; verily I will cause the enemy to make supplication unto thee in the time of evil and in the time of affliction.
I rzekł Pan: Izali tobie, który pozostaniesz, nie będzie dobrze?