"shield" vertalen - Pools

EN

"shield" in het Pools

EN shield
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

And that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
Są tam wulkany, jak ten, Olympus Mons, jakby wielka wulkaniczna tarcza Marsa.
Ye that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.
Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
He layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
shield (ook: casing, cover, jacket, sheathing)
Weight: 1.7 kg (3.7 lb.) with weather shield 
Masa: 1,7 kg z osłoną pogodową
The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.
BC: And on the front of it is this heat shield, this saucer-looking thing that has about a half-inch of essentially what's cork on the front of it, which is our heat shield.
. ~~~ Osłona ciepłochłonna, przypominająca salaterkę, to 1,25 cm czegoś w stylu korka.

Synoniemen (Engels) voor "shield":

shield

Voorbeeldzinnen voor "shield" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.
EnglishThe euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.
EnglishWill we stand with Russia and say that we do not want a US defence shield?
Czy poprzemy pozycję Rosji i powiemy, że nie chcemy amerykańskiej tarczy obronnej?
EnglishRomania has advocated the establishment of the shield since the Bucharest Summit in 2008.
Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w Bukareszcie w 2008 roku.
EnglishBut after comparing the text... to the runes on this Viking shield...
Ale... porównując ten tekst z tym, umieszczonym wokół krawędzi tarczy Wikingów
EnglishPersia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;
Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;
EnglishAnd journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.
EnglishThou hast also given me the shield of thy salvation; And thy gentleness hath made me great.
Albowiem dałeś mi tarcz zbawienia mego, a w cichości twojej rozmnożyłeś mię.
EnglishFirstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.
Po pierwsze, w odniesieniu do pytania pana posła Roučeka, dotyczącego tarczy antyrakietowej.
EnglishAnd Elam bare the quiver, with chariots of men [and] horsemen; and Kir uncovered the shield.
Elam też wziął sajdak z wozami ludu wojennego, a Kir okazał tarczę swoję.
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Agenda obejmuje także kwestię rozbrojenia, kontroli zbrojeń i ewentualnej tarczy antyrakietowej.
EnglishEach pre-filled syringe is affixed with a needle closed by a needle shield of natural rubber.
Każda ampułko- strzykawka ma igłę zamkniętą w osłonie z naturalnej gumy.
EnglishI believe that we will have to discuss at EU level the effectiveness of this anti-missile shield.
Sądzę, że musimy na szczeblu UE przedyskutować skuteczność tarczy przeciwrakietowej.
EnglishThere he brake the arrows of the bow; The shield, and the sword, and the battle.
W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
EnglishWhat will be the European Union's position on the missile shield?
Jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tarczy antyrakietowej?
EnglishBut thou, O Jehovah, art a shield about me; My glory and the lifter up of my head.
Wiele ich mówią o duszy mojej: Niemać ten ratunku od Boga.
EnglishFar from being our shield and protection, EU directives have frequently stolen a march on the WTO.
Dyrektywy UE, dalekie od pełnienia roli naszej tarczy i ochrony, często wyprzedzały WTO.
EnglishFinally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej?
EnglishThe children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, armed for war.
Z synów Judowych, noszących tarcz i włócznię, sześć tysięcy i ośm set gotowych do boju.
EnglishSlay them not, lest my people forget: Scatter them by thy power, and bring them down, O Lord our shield.
Bóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi.