"reader" vertalen - Pools

EN

"reader" in het Pools

EN reader
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

reader
~~~ Or is it more likely that a reader of "Skeptic" did this with Photoshop?
Czy może bardziej możliwe jest to, że czytelnik "Skeptic" zrobił to w Photoshopie?
Each reader of a novel imagines another reality.
Każdy czytelnik powieści wyobraża sobie inną rzeczywistość.
Shock, horror: now, the readers want to be writers and publishers.
Przerażające: dziś czytelnicy sami chcą być pisarzami i wydawcami.
reader (ook: reading matter)
reader (ook: scanner)
And we put an inexpensive, wireless data reader inside the receptacle so they could communicate.
Oraz dołączyliśmy tani, bezprzewodowy czytnik wewnątrz gniazdka, by mogły się komunikować.
Well, you either haul around a USB cable or you buy a card reader and haul that around.
Cóż, albo targacie wszędzie kabel USB albo kupujecie czytnik kart i też targacie.
So here's one of the beta units and you can -- it actually turns out to be a really good-looking e-book reader.
Więc to jest jeden z nich, który jak się okazuje, całkiem nieźle się sprawdza jako czytnik e-booków.

Synoniemen (Engels) voor "reader":

reader

Voorbeeldzinnen voor "reader" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI'm a voracious reader, a reader who deals with Ian McEwan down to Stephanie Meyer.
Jestem nienasyconym molem książkowym. ~~~ Czytam wszystko od Iana McEwana do Stephanie Meyer.
EnglishThere may not be a QR code reader for some models of mobile phones.
Niektóre modele telefonów komórkowych nie obsługują czytników kodów QR.
EnglishSo I was an early reader, and what I read were British and American children's books.
Pisałam takie historie jakie czytałam.
EnglishIt offers something digital libraries will never be able to provide: first-hand contact with the reader.
Oferuje nam coś, czego biblioteki cyfrowe nigdy nie będą w stanie zapewnić: bezpośredni kontakt z czytelnikiem.
EnglishAnd I don't mean to steal any thunder here, but we've gone and used one of these things to be an e-book reader.
Nie mam tutaj zamiaru kraść niczyich pomysłów, ale my zaczęliśmy je wykorzystywać jako czytniki e-booków.
EnglishAnd my dad is the most voracious reader I know.
Największym czytelnikiem, jakiego znam, jest mój tata.
EnglishThat Claudia, who is presented as a bra burner, nevertheless dreams of marriage to Frank may seem somewhat odd to the reader.
Wydaje się nieco dziwne, że przedstawiona jako emancypantka Claudia mimo wszystko marzy o ślubie z Frankiem.
EnglishAnd, we're just about to announce the Zinio Reader product that I believe will make magazines even more enjoyable to read.
Niebawem ogłosimy premierę nowego produktu, Zinio Reader, który jeszcze bardziej uprzyjemni czytanie czasopism.
EnglishIt's a sort of paper-based reader.
EnglishAnd I had never been a reader when I was young -- my dad had tried me with the Hardy Boys; I tried Nancy Drew; I tried all that -- and I just didn't like reading books.
Nie lubiłam wtedy czytać. ~~~ Tata próbował zainteresować mnie seriami Hardy Boys i Nancy Drew.
EnglishAnd so what I'm going to show you is a three-minute Reader's Digest version of the first aspect of this film that we produced.
I to co zamierzam wam pokazać jest 3 minutowym filmem w wersji dla "Reader's Digest", jest pierwszą częścią filmu, który wyprodukowaliśmy.
EnglishOn a tip from a friend, she contacted the French universal service provider to enquire about getting a screen reader.
Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwość otrzymania narzędzia odczytującego treść na ekranie.
EnglishAlso, on a busy Display Network page, an ad has to compete more to get the attention of a reader than it would on a search page.
Ponadto na bardzo popularnej stronie w sieci reklamowej reklama musi znacznie mocniej rywalizować o przyciągnięcie uwagi użytkownika niż na stronie z wynikami wyszukiwania.
EnglishAt bottom, the reader marvels the whole time and even regrets in many places that he, born as he is the West Germany, could not experience certain things.
Niemal cały czas dziwimy się, a chwilami żałujemy nawet, że urodzeni na Zachodzie nie mogli przeżyć pewnych wydarzeń w ten sam sposób co mieszkańcy Wschodu.
EnglishAnd so, Pranav turns the page of the book and can then see additional information about the book -- reader comments, maybe sort of information by his favorite critic, etc.
Następnie, Pranav przewraca stronę i może zobaczyć dodatkowe informacje o książce - komentarze czytelników, może opinie jego ulubionego krytyka, i tak dalej.
EnglishIn doing so, Kara makes use of a particular perspective which allows the reader to observe the events at a distance, and yet captures the atmosphere of this unique interval in time.
Zachodnioberlińska pisarka Yadé Kara w powieści Selam Berlin prowadzi czytelnika u boku bohatera Hasana na powrót do czasu przełomu, między upadkiem muru a zjednoczeniem.
EnglishHe invites us, the reader, to "think of an experience from your childhood -- something you remember clearly, something you can see, feel, maybe even smell, as if you were really there.
Prosi, byśmy pomyśleli o doświadczeniu z dzieciństwa, które pamiętamy dokładnie, o czymś, co możemy zobaczyć, poczuć, czy nawet powąchać, tak jakbyśmy naprawdę tam byli.
EnglishThe data and the findings - in both documents - are presented in a user-friendly way using some illustrative examples which help the reader to understand, evaluate and make use of the text.
Dane i wnioski zawarte w obu dokumentach przedstawione są w sposób czytelny, z użyciem przykładów ułatwiających czytelnikowi zrozumienie, ocenę i korzystanie z tekstu.