"one and all" vertalen - Pools

EN

"one and all" in het Pools

EN one and all
volume_up

one and all (ook: every, everybody, everyone, any)
volume_up
każdy {vnw.}
And it came to pass, that on the sixth day they gathered twice as much bread, two omers for each one: and all the rulers of the congregation came and told Moses.
Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.
For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted;
Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.
This issue is one we all need to get behind.
Wszyscy musimy poradzić sobie z tym problemem.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Vergelijkbare vertalingen voor "one and all" in Pools

one zelfstandig naamwoord
one bijvoeglijk naamwoord
Polish
one telwoord
Polish
one voornaamwoord
and voegwoord
AND zelfstandig naamwoord
Polish
and? tussenwerpsel
Polish
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all voornaamwoord
all-
Polish

Voorbeeldzinnen voor "one and all" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishToday, no one at all is in any doubt that this is a problem and that it has to be solved.
Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że jest to problem, i że należy go rozwiązać.
EnglishThis is a crucial statement and one that all European governments should heed now.
Jest to istotne stwierdzenie, które wszystkie rządy Europy powinny teraz mieć na uwadze.
EnglishThe conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
Być może ostateczny wynik nie pokrywa się z oczekiwaniami wszystkich.
EnglishHowever, this solution must be a fair one for all the other Member States.
Rozwiązanie to musi jednakże być uczciwe wobec wszystkich pozostałych państw członkowskich.
EnglishTo take just one example, all EU countries have abolished the death penalty.
Dobrym przykładem wspólnych wartości może być fakt zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach UE.
EnglishAll go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again.
Wszystko to idzie na jedno miejsce; a wszystko jest z prochu, i wszystko się zaś w proch obraca.
EnglishIt has always worked very well and has been applied effectively in the interim on a 'one for all' basis.
Zawsze funkcjonował bardzo dobrze i jest sprawnie stosowany jako jedno rozwiązanie dla wszystkich.
EnglishI am the life-force power of the 50 trillion beautiful molecular geniuses that make up my form, at one with all that is.
Siłą życiową 50 trylionów molekularnych geniuszy, z których składa się moje ciało.
EnglishThe food industry is the biggest one of all in Europe.
Największą gałęzią przemysłu w Europie jest sektor spożywczy.
EnglishI felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there.
Poczułam jedność z całą istniejącą energią.
EnglishHere is the forward -- this is the most famous one of all of these.
Oto jeden z najbardziej znanych przykładów.
EnglishThe standard creationist argument -- there is only one; they all reduce to this one -- takes off from a statistical improbability.
Kreacjonizm ma w zasadzie tylko jeden argument, czyli statystyczne nieprawdopodobieństwo.
EnglishAnd at least, you know, in my case, because if I just do one thing all the time, I don't know, I get very, very bored.
A przynajmniej w moim przypadku, bo gdybym miał robić w kółko to samo, nie wiem, szybko bym się znudził.
EnglishHave we actually considered and discussed with one another all of the essential issues in a fair and objective way?
Czy faktycznie rozważyliśmy i omówiliśmy wspólnie wszystkie kluczowe zagadnienia w sposób sprawiedliwy i obiektywny?
EnglishNow I have to say, I don't get this one at all.
Muszę powiedzieć, że tego nie rozumiem.
EnglishIf one takes all that into account, it will not be too long before we have an official, consolidated version of the text.
Biorąc to wszystko pod uwagę, data powstania oficjalnej, skonsolidowanej wersji tekstu nie wydaje się być zbyt odległa.
EnglishIn fact, most evidence indicates that these nine may behave as three Musketeers, "One for all. ~~~ All for one."
Razem, tworzy to całość by prowadzić rozwój ludzkości w antropocenie, wiedząc, że planeta jest złożonym, samoregulującym się systemem.
EnglishIf one compares all the language versions, it is not even clear whether it is 'provocation' or 'incitement' that is being discussed.
Jeśli porównać wszystkie wersje językowe decyzji, nie jest nawet jasne, czy chodzi o "nawoływanie” czy "podżeganie”.
EnglishI’d like to dedicate this one to all the women in South Africa -- those women who refused to dwindle in the midst of apartheid.
Chciałbym to zadedykować wszystkim kobietom w Południowej Afryce -- tym, które nie ugięły się pod brzemieniem apartheid'u.
EnglishIt is better to have an opinion than not to provide one at all, which would leave only the Commission proposal on the table.
Lepiej jest mieć zdanie na jakiś temat, niż nie wyrazić go wcale, co oznaczałoby, że wniosek Komisji byłby jedyną alternatywą.