"lure" vertalen - Pools

EN

"lure" in het Pools

PL

"lura" in het Engels

EN

lure {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is an optical lure that I've used.
To jest przynęta optyczna, której użyłam.
He has no lure for attracting food and no teeth for eating it when it gets there.
Nie ma przynęty do wabienia ofiary, ani zębów do zjedzenia jej, kied w końcu jakaś się trafi.
Five-inch fishing lure, it's a big fishing lure, with a three pronged hook in the back, and outside it said, "Harmful if swallowed."
Niemal piętnastocentymetrowa przynęta na ryby, to jest duża przynęta, tyłu ma hak o trzech zadziorach, a na wierzchu napis: „Nie połykać."
And this one has a lure with all kinds of little interesting threads coming off it.
Ta zaś posiada wabik wyposażony w różne, interesujace wyrostki.
It's also got a little chin barbel here with a blue luminescent lure on it that it can use to attract prey from a long way off.
Ma również mały wabik na podbródku z błękitną, świecącą przynętą na końcu, której może użyć, aby zwabić z daleka potencjalną ofiarę.
Then we phase out the food as a lure, and now the dog knows that "sit" means sit, and you can actually communicate to a dog in a perfectly constructed English sentence.
Wtedy usuwamy jedzenie jako wabik, a pies już wie, że "siad" oznacza siadanie i możemy się z nim komunikować normalnymi zdaniami. i możemy się z nim komunikować normalnymi zdaniami.
PL

lura {vrouwelijk}

volume_up
1. pejoratief
lura (ook: siki)
volume_up
dishwater {znw.} (weak tea, coffee)
2. "o napoju"
lura (ook: gadanina, ględzenie)
volume_up
wish-wash {znw.} [spreek.]
3. spreektaal
lura (ook: pomyje)

Synoniemen (Engels) voor "lure":

lure

Synoniemen (Pools) voor "lura":

lura

Voorbeeldzinnen voor "lure" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe has no lure for attracting food and no teeth for eating it when it gets there.
Nie ma przynęty do wabienia ofiary, ani zębów do zjedzenia jej, kied w końcu jakaś się trafi.
EnglishMy favorite warning was one on a five-inch fishing lure.
Moje ulubione ostrzeżenie widniało na blisko 15-centymetrowej przynęcie na ryby.
EnglishAnd that's how we use the food lure in the hand, and we use food because we're dealing with owners.
Tak używamy jedzenia w ręku jako wabika, używamy jedzenia, bo pracujemy z właścicielami.
EnglishAnd a lot of animals will use their bioluminescence as a lure.
Wiele stworzeń będzie używać swojej bioluminescencji jako przynęty.
EnglishUnfortunately, many people cannot resist the lure of gambling.
Niestety wiele osób nie potrafi się oprzeć pokusie hazardu.
EnglishOrchids emerged, genitalia shaped to lure insects ... a trick shared by the largest flower on Earth.
Pojawiły się orchidee w kształcie genitaliów by wabić owady.
EnglishI'll use my famous Heffalump call to lure one over.
Użyję mojego słynnego zewu do wabienia hefalumpów.
EnglishInto the valley, to lure the enemy towards us
Do doliny, wyciągnięcie do nas nieprzyjaciół.
EnglishHowever, we should not allow the ageing population problem to lure us into a new European debt crisis.
Nie możemy jednak pozwolić, aby problem starzenia się społeczeństw zapędził nas w pułapkę nowego europejskiego kryzysu zadłużenia.
Englishto lure sb into bed
EnglishAt the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.
Jednocześnie elity polityczne czeka trudny test: ulec czy też nie ulec pokusie populizmu, który zawsze oferuje łatwe rozwiązania.
EnglishIt is not just the lure of cheap labour, but our crippling burden of regulation on European industry which is devastating our manufacturing.
Tym, co niszczy naszą produkcję, jest nie tylko pokusa taniej siły roboczej, ale również ograniczający ciężar przepisów dotyczących przemysłu europejskiego.
EnglishIn the long run, this is becoming difficult, even though the Serbian Government, blinded by the lure of the European Union, appears to be accepting it in the hope of accession.
Na dłuższą metę staje się to trudne, choć skuszony wizją Unii Europejskiej rząd serbski wydaje się godzić na takie warunki, mając nadzieję na członkostwo.
EnglishSo, now we believe that the different shape of the lure is how the male recognizes the female in the anglerfish world, because many of these males are what are known as dwarf males.
Tak więc, teraz wierzymy, że różne kształty wabików pomagają samcom rozpoznawać samice w świecie ryb-wędkarzy, ponieważ wiele z tych samców jest po prostu karłami.