EN licenses
volume_up
{meervoud}

1. Amerikaans Engels

licenses
And the ideas, the creative commons licenses.
I pomysły, licencje kreatywnych wspólnot.
And it explains the vast right-wing conspiracy that's obviously developed around these licenses, as now more than 350 million digital objects are out there, licensed freely in this way.
Tłumaczy to prawicowe teorie spiskowe, które narosły wokół tych licencji, bo obecnie ponad 350 milionów cyfrowych dokumentów posiada wolną licencję, działającą w ten sposób.
licenses (ook: permits)
licenses
licenses

Synoniemen (Engels) voor "license":

license

Voorbeeldzinnen voor "licenses" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishCreate on-demand driver’s licenses, national IDs, healthcare cards, and social security cards with Zebra card products.
TLP 2824 Plus: prosta w obsłudze, solidna, ultrakompaktowa drukarka
EnglishHow are we going to issue driver's licenses?
EnglishExisting licenses are not affected, but will be changed to the new format at the time of renewal or at the latest by 2033.
Prawa jazdy wydane dotychczas zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r.
EnglishI went back to the States and started looking around to see if I could find examples where reverse fishing licenses had been issued, and it turned out there were none.
Wróciłem do Stanów i zacząłem szukać przykładów, kiedy udzielono odwróconej licencji połowowej. ~~~ Okazało się, że nigdy.
EnglishRevenue from the sale of software licenses and revenue for access to EMEA operated databases for information on medical products
Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych
EnglishIts receipt, storage, use, transfer and disposal are subject to the regulations and/ or appropriate licenses of local competent official organisations.
Ich otrzymywanie, składowanie, stosowanie, przekazywanie i utylizowanie podlega regulacjom prawnym i (lub) licencjonowaniu przez właściwe oficjalne kompetentne organizacje.