EN license
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

license (ook: subscription, licence)
license (ook: lawlessness)

2. Amerikaans Engels

license (ook: licence)
You agree that your license to Google end users will be perpetual.
Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.
So I said, "Yes, a 'reverse fishing license.'"
Powiedziałem: "Tak, odwrócona licencja połowowa".
And I have to take a little bit of artistic license.
Musiałam posłużyć się licencją artystyczną.
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
license (ook: ease, freedom, latitude, licence)
Vessels licensed to fish in one area should not be allowed to fish in any other area than in the west of Scotland during the same fishing trip.
Statki posiadające zezwolenie na prowadzenie połowów w jednym obszarze będą mogły, w ramach tego samego rejsu połowowego, prowadzić tylko połowy w obszarze na zachód od Szkocji.
license (ook: anarchy, outlawry, licence)
license (ook: outlawry, licence)

Synoniemen (Engels) voor "license":

license

Voorbeeldzinnen voor "license" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou give a child the license to swear, they lose all interest in it.
Kiedy pozwolisz dziecku przeklinać wtedy z przekory przestanie to robić.
EnglishFor license plate identification, 150 lux may be sufficient.
Do identyfikacji tablic rejestracyjnych wystarcza światło o natężeniu 150 luksów.
EnglishThis is made on existing equipment in 14 factories that we license.
Takie strzykawki są wytwarzane na obecnym sprzęcie w 14 fabrykach, które mają naszą licencję.
EnglishI'm like, "But you have two cars and they don't have license plate protectors."
Ja na to: "Macie dwa samochody bez osłon." Przytaknął.
EnglishAnd then everybody else would have to license this cuff or this sleeve because Joe Blow owns it.
Każdy potrzebowałby licencji na ten mankiet czy tamten rękaw, bo należy do Jana Kowalskiego.
EnglishAnd after I left Mattel, I started all these hamburger makers, and then got the license to make the maker.
Wrzucasz tam masło orzechowe czy coś i tworzy się kotlecik. ~~~ To jest frytkownica.
EnglishCA: So you want to license this software to publishers to make books as beautiful as that?
CA: Zatem chcecie opatentować to oprogramowanie dla wydawców by książki mogły być tak piękne jak ta?
EnglishWe have a license-plate number, but we 're not sure of the accuracy.
Mamy numer tablicy rejestracyjnej, ale nie jesteśmy pewni.
EnglishI would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
EnglishAnd you can actually see that the license plate of the Samara ends in 78RUS.
Widać numer rejestracyjny kończący się na 78RUS.
EnglishAnd they've actually issued a pilot's license -- a powerlift pilot's license -- for this type of aircraft.
Wydali oni nawet specjalną licencję pilota upoważniającą do sterowania tego typu pojazdem.
EnglishI would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
EnglishNow, my birthday is coming up shortly, and my driver's license expires.
Niedługo mam urodziny i muszę odnowić prawo jazdy.
EnglishFor example, you can find it from some phone numbers and car license plates and stuff like that.
Jest w numerach telefonów, na numerach rejestracyjnych itp. ~~~ Poszukałem kontaktów w St. Petersburgu.
EnglishBut I will let a kid with no license take over control of my vehicle system.
Ale dzieciakowi bez prawa jazdy - owszem.
EnglishI would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
EnglishIn Europe we take over two years on average to license a perfectly safe GM product.
Proces akceptacji całkowicie bezpiecznych produktów zmodyfikowanych genetycznie zajmuje w Europie średnio ponad dwa lata.
EnglishBut I was convinced I was going to get him to buy a license plate protector.
Uznałem, że dam radę sprzedać mu osłonę.
EnglishAnd I said, "This car here's got one license plate that's all crumpled up."
Mówię: "Ta tablica jest cała wygniecona."
EnglishSo Bob Gelfond's around here -- but somebody in the audience here has license number 20.
(Śmiech) To ja wystawiam takie licencje. ~~~ Tu gdzieś jest Bob Gelfons. ~~~ A ktoś na widowni ma licencję numer 20.