"lesion" vertalen - Pools


Bedoelde je:lesions
EN

"lesion" in het Pools

EN lesion
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Any suspicious skin lesion should be evaluated by a specialist.
Każda budząca podejrzenie zmiana skórna powinna być zbadana przez specjalistę.
To tylko zmiana wytworzona w środku.
The incidence of oral/ skin lesions increases with increasing dose.
Zmianom w jamie ustnej może towarzyszyć ślinienie oraz obrzęk warg i języka.
lesion

Synoniemen (Engels) voor "lesion":

lesion
English

Voorbeeldzinnen voor "lesion" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAverage specificity in a patient-based analysis was 52 % and in a lesion-based analysis 82 %.
Średnia swoistość w analizie przypadków wynosiła 52 % i w analizie zmian – 82 %.
EnglishThe frequency of application should be adjusted for each lesion independently.
Częstość stosowania należy ustalić indywidualnie dla każdej zmiany.
EnglishPatients with given number of index/ indicator lesion responses (CCR or PR) Study 1 Study 2
Pacjenci z ustaloną liczbą odpowiedzi (CCR lub PR) określonych zmian
EnglishUncommon: skin striae, skin lesion (little-hard lumps on elbows), joint laxity, leg pain, bone
Niezbyt często: rozstępy skórne, zmiany skórne (małe twarde guzki w okolicy łokci), wiotkość
EnglishProper application will leave some gel visible on the surface of the lesion when you are finished.
Po właściwym nałożeniu, na powierzchni zmiany skórnej widoczna będzie niewielka ilość żelu.
EnglishAnd other children in curiosity come up and poke the lesion, because -- a natural curiosity.
A inne dzieci z ciekawości podchodzą, by wsadzić palec w zmiany, z powodu -- zwyczajnej ciekawości.
EnglishTreatment of any lesion that has fully resolved on clinical assessment should be discontinued.
Należy przerwać leczenie wszystkich zmian, których całkowity zanik został potwierdzony klinicznie.
EnglishPlace a generous coating of gel over the whole surface of each lesion that you want to treat.
Całą powierzchnię każdej zmiany obficie pokryć warstwą żelu.
EnglishDo not apply the gel to healthy skin around a KS lesion.
Nie stosować żelu na zdrową skórę dookoła zmian powstałych wskutek KS.
EnglishActually, sometimes the parents argue about whether these children should have the lesion removed.
Właściwie, to czasami rodzice spierają się, czy tym dzieciom powinno się usunąć zmiany chorobowe.
EnglishThe size of the lesion did not significantly affect the results.
Rozmiar zmiany nie miał istotnego wpływu na wyniki leczenia.
EnglishPatients in the group treated with Lucentis had minimal observable CNV lesion growth, on average.
U pacjentów z grupy leczonej produktem Lucentis odnotowano średnio minimalny widoczny wzrost zmiany CNV.
EnglishEach index lesion assessed individually for response.
Badanie 1, 6 określonych zmian; badanie 2, do 8 określonych zmian.
EnglishApply to the affected skin by gently applying it to the lesion.
Nakładać delikatnie na obszar zmieniony chorobowo.
EnglishAlopecia Erythema Skin exfoliation Pruritus Periorbital oedema Dermatitis Skin lesion Nail disorder/ discolouration
Łysienie Rumień Złuszczanie się skóry Świąd Obrzęk tkanek oczodołu
EnglishThe use of a contrast agent may therefore reduce the threshold for lesion detection and visualization.
Zastosowanie środka kontrastowego może w ten sposób obniżyć próg detekcji i wizualizacji zmiany chorobowej.
EnglishResponse rates were analysed both by the patient as the unit of analysis and by the lesion.
Współczynnik odpowiedzi był analizowany zarówno w odniesieniu do pacjenta jako jednostki oraz określonych zmian skórnych.
Englishpolyuria, dysuria, pollakiuria rash, acne, photosensitivity, hyperhidrosis, oily skin, pruritus, skin lesion
wysypka, trądzik, nadwrażliwość na światło, nadmierna potliwość, przetłuszczona skóra, świąd, zmiany skórne
EnglishGranulomatous lesion Investigations Uncommon:
Zmiany ziarniniakowe Badania diagnostyczne Niezbyt często:
EnglishThe dog should be re-examined by the veterinarian if the lesion is not cured after 14 days of treatment.
Jeżeli nie dojdzie do wyleczenia po 14 dniach terapii, pies powinien zostać ponownie zbadany przez lekarza weterynarii.