"invisible" vertalen - Pools

EN

"invisible" in het Pools

EN

invisible {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
invisible (ook: unseen)
The laws of physics: invisible, eternal, omnipresent, all-powerful.
Prawa fizyki: niewidzialny, wieczny, wszechobecny, wszechpotężny.
And on the left side, you'll see the processed video where the camera has made him invisible.
A po lewej przetworzony obraz, w którym dzięki kamerze staje się niewidzialny.
AIDS was a disfiguring disease that killed you, and HIV is an invisible virus that makes you take a pill every day.
AIDS był deformującą chorobą, która zabijała, a HIV to niewidzialny wirus, przez który musisz codziennie brać tabletkę.
invisible (ook: unseen, sightless)
I no longer want anybody to be invisible.
Nie chcę, aby ktokolwiek był niewidoczny.
. ~~~ There will be invisible capacity.
Pojawią się niewidoczne możliwości w mózgach, w powietrzu.
They have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
Zebrali dane z lokalnych społeczności i niewidoczne uczynili widocznym.
invisible (ook: blind, sightless)

Synoniemen (Engels) voor "invisible":

invisible
visible
English

Voorbeeldzinnen voor "invisible" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt should be called invisible matter, but the dark matter we've made visible.
Powinna być nazwana niewidzialną materią, a nie uwidocznioną ciemną materią.
EnglishOne slightly silly thing that's invisible is this story, which is invisible to you.
Pewnym niewidzialnym głupstwem jest ta historia - niewidzialna dla was.
EnglishSo there's this huge invisible shape structures that magnetism takes in the universe.
Istnieją wielkie struktury o niewidocznych kształtach i magnetyzm rządzi wszechświatem.
Englishwho is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;
Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
EnglishAbout the size of the Great Wall of China, this would hardly be an invisible structure.
Przy takim rozmiarze jak Wielki Mur Chiński, trudno mówić, że to niewidzialna struktura.
EnglishSo where it's happening, we can see, but what is happening will remain invisible only.
Możemy zobaczyć miejsca, w których to zachodzi, ale to, co zachodzi pozostaje niewidoczne.
EnglishThey have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.
Zebrali dane z lokalnych społeczności i niewidoczne uczynili widocznym.
EnglishThey're showing that the magic of technology can bring the invisible visible.
Magia technologii pozwala pokazać to co inaczej byłoby niewidoczne.
EnglishThat's "How do you take the invisible and make it visible," right?
To: "jak bierzesz coś niewidzialnego i sprawiasz, że to staje się widoczne," no nie?
EnglishAnd there's also a balance between the visible and the invisible in comics.
Jest też w komiksie równowaga między widzialnym i niewidzialnym.
EnglishSo everything that matters, that's important, is invisible.
Zatem wszystko, co posiada istotną materię, co jest ważne, jest niewidzialne.
English"I feel invisible to you." "I wouldn't hide it if society didn't make me feel like I needed to."
"Nie kryłabym się, gdyby społeczeństwo nie dawało mi odczuć, że muszę".
EnglishThus we need united action and a pro-active approach, not the invisible hand.
W związku z tym potrzebujemy zjednoczonego działania i proaktywnego podejścia, a nie niewidzialnej ręki.
EnglishThis is from the show called "Invisible," at Talwar Gallery.
Praca ta pochodzi z pokazu "Niewidzialne" ("Invisible") w Galerii Talwar.
EnglishWhen the Hungarian beekeepers look at the completed document, they will see their invisible initials on it.
Pszczelarze węgierscy znajdą na ukończonym dokumencie swoje niewidzialne podpisy.
EnglishThese invisible links that allure, these transfigurations, even of anguish, that hold us.
Te niewidzialne powiązania tak nas wabią te przeobrażenia, nawet udręki, które łapią nas w uścisku.
EnglishAnd three years ago, one of the things I learned how to do was to become invisible.
Trzy lata temu nauczyłam się, jak zostać niewidzialną.
EnglishBy invisible, I mean it doesn't absorb in the electromagnetic spectrum.
Prawie jedna czwarta materii wszechświata jest niewidzialna.
EnglishThe fact is that Adam Smith's invisible hand is a pickpocket.
Tak naprawdę niewidzialna ręka Adama Smitha to zwykły kieszonkowiec.
EnglishAnd he was talking about invisible demons and smoke, and how someone was poisoning him in his sleep.
Mówił o niewidzialnych demonach i dymie, i że ktoś truje go we śnie.