EN intercept
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

3. sport en spel

intercept
volume_up
przejęcie {o} (piłki)
intercept
volume_up
przechwycenie {o} (piłki)

Synoniemen (Engels) voor "intercept":

intercept

Voorbeeldzinnen voor "intercept" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFor PT, the linear intercept model generally described the data better.
Dla PT, zwykle lepszy był model odcięcia liniowego.
EnglishBut rather, it is their leaves that are adapted to intercept the dissolved nutrients that come to them in the form of mist and fog.
Raczej to ich liście przystosowane są do wychwytywania rozproszonych składników odżywczych, które docierają do nich w formie mgły.
EnglishIt is important that we research new emerging ways of human trafficking, in order to intercept and pre-empt emerging human trafficking routes.
Musimy koniecznie analizować nowe metody tego procederu, aby zawczasu wykryć i wyeliminować pojawiające się kanały handlu ludźmi.
EnglishIt's been hypothesized that orb-weaving spiders, like this argiope here, should have the toughest dragline silks because they must intercept flying prey.
Przyjęliśmy hipotezę, że pająki krzyżakowate, tak ten tutaj Tygrzyk, powinny mieć najbardziej wytrzymałą nić asekuracyjną, ponieważ muszą schwytać lecącą zdobycz.
EnglishThese are little opportunities to intercept those pollutants before they enter the harbor, and they're produced by impatients on various city blocks in some very interesting ways.
To są małe okazje do zatrzymania zanieczyszczeń, zanim dostaną się do portu. ~~~ Niecierpliwcy, już, inicjują wiele fascynujących projektów w różnych rejonach miasta.