"idiosyncratic" vertalen - Pools

EN

"idiosyncratic" in het Pools

EN idiosyncratic
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

idiosyncratic
They make up a mix of influences as individual and idiosyncratic as the woman herself.
Wszystko to stanowi mieszaninę wpływów tak indywidualnych i specyficznych jak sama kobieta.
idiosyncratic (ook: distinctive, particular, special)
idiosyncratic (ook: distinctive, peculiar, specific)
idiosyncratic (ook: aberrant, awkward, eccentric, eerie)

Voorbeeldzinnen voor "idiosyncratic" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey make up a mix of influences as individual and idiosyncratic as the woman herself.
Wszystko to stanowi mieszaninę wpływów tak indywidualnych i specyficznych jak sama kobieta.
EnglishIt is my desire and trust that this strange, idiosyncratic British policy will prove to be as short-lived as possible.
Chciałbym i wierzę, że ta dziwna, idiosynkratyczna polityka okaże się tak krótkotrwała, jak to możliwie.
EnglishThere was no language to translate this ancient, idiosyncratic handcraft into something machine operators could produce.
Nie było języka, w którym można by przetłumaczyć to starożytne, osobliwe rzemiosło na coś, co mogłoby być produkowane przez operatorów maszyn.
EnglishPerhaps the system does not allow for the necessary economic elasticity and self-determination to enable governments to deal with idiosyncratic problems effectively, such as rates of inflation.
Być może system ten nie daje niezbędnej elastyczności gospodarczej i możliwości samostanowienia pomagającej rządom skutecznie rozwiązywać idiosynkratyczne problemy takie jak stopa inflacji.