"hometown" vertalen - Pools

EN

"hometown" in het Pools

EN hometown
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

hometown

Voorbeeldzinnen voor "hometown" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.
Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.
EnglishOn the left there, Julia Platt, the mayor of my little hometown in Pacific Grove.
Po lewej Julia Platt, burmistrz mojego miasta Pacific Grove.
EnglishAnd, finally, Jay dragged me to my hometown, Toronto, Canada.
Potem Jay zaciągnął mnie do mojego miasta rodzinnego - Toronto w Kanadzie.
EnglishThe same applies to my hometown and the Stockholm Programme.
To samo dotyczy mojego rodzinnego miasta i programu sztokholmskiego.
EnglishI mean, literally, her hometown is called Whitesville, West Virginia.
Dosłownie chodzi o to, Jej miasto to Whitesville.
EnglishHometown security means rebuilding our natural defenses, putting people to work, restoring our natural systems.
Bezpieczeństwo rodzinnego domu to odbudowa obrony, przywrócenie ludzi do pracy, odbudowa naturalnych systemów.
EnglishSome of the famous early computers were being built in my hometown of Urbana, the birthplace of HAL 9000.
Niektóre z tych sławnych wczesnych komputerów konstruowano w moim rodzinnym mieście, Urbanie, miejscu narodzin HAL-a 9000.
EnglishI want to take you back basically to my hometown, and to a picture of my hometown of the week that "Emergence" came out.
Zabiorę was do mojego rodzinnego miasta do obrazu mojego rodzinnego miasta z czasu gdy ukazała się "Emergence".
EnglishNow, hometown security is about taking care of your own, but it's not like the old saying, "charity begins at home."
W końcu, bezpieczeństwo rodzinnego miasta to dbanie o siebie, bo jest takie stare przysłowie, dobroć zaczyna się w domu.
EnglishAnd I call it "hometown security."
Nazywam to zabezpieczaniem rodzinnego miasta.
EnglishMy story actually began when I was four years old and my family moved to a new neighborhood in our hometown of Savannah, Georgia.
Moja historia zaczyna się, kiedy miałem 4 lata, wraz z przeprowadzką nowej dzielnicy rodzinnego Savannah w stanie Georgia.
EnglishAnd The Police's "Synchronicity" cassette had just been released and there was no helmet law in my hometown of Bregenz.
Wtedy też na kasetach ukazał się album The Police - "Synchronicity", a w moim rodzinnym mieście Bregenz nie było obowiązku jeżdżenia w kasku.
EnglishAs an accomplished computer user, what Dimitry did was to transfer the gangster capitalism of his hometown onto the Worldwide Web.
Radząc sobie świetnie z komputerem, Dmitry zajmował się przenoszeniem gangsterskiego ustroju ze swojej ojczyzny do międzynarodowej sieci.
EnglishAnd in my hometown, we actually tried to do one of these in the Bronx, but our mayor decided what he wanted to see was a jail on that same spot.
W moim rodzinnym Bronksie, chcieliśmy zrobić coś takiego, ale nasz burmistrz zdecydował, że chce w tym miejscu widzieć więzienie.
EnglishJust last week in Prato, my hometown, more than 73 000 counterfeit items were seized and the majority of them were textile products.
W zeszłym tygodniu w mojej rodzinnej miejscowości, Prato, przejęto 73 tysiące sfałszowanych produktów, z czego większość stanowiły wyroby włókiennicze.
EnglishAnd maybe you thought you were going to grow up and marry your high school sweetheart and move back to your hometown and raise a bunch of kids together.
Może wy też myśleliście, że dorośniecie, ożenicie się ze swoja licealną miłością, wrócicie do waszego rodzinnego miasta i wychowacie razem gromadkę dzieci.
EnglishMy dad actually resigned from the male-only business club in my hometown because he said he would never be part of an organization that would one day welcome his son, but not his daughter.
Mój tata właściwie zrezygnował z jedynego męskiego klubu biznesu w miasteczku bo powiedział, że nigdy nie będzie częścią organizacji, która pewnego dnia przywita jego syna, a nie córkę.