"homepage" vertalen - Pools

EN

"homepage" in het Pools

EN homepage
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. IT

homepage

Synoniemen (Engels) voor "homepage":

homepage
English

Voorbeeldzinnen voor "homepage" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishVisit the Google Wallet homepage to check for any current promotions.
Odwiedź stronę główną usługi Portfel Google, aby sprawdzić bieżące promocje.
EnglishWhen you visit the Google homepage, this menu may be expanded, displaying top Google products.
Możesz również kliknąć opcję „więcej”, aby wyświetlić kolejne usługi.
EnglishMessage for Unauthorized Sites Persists on Homepage
Komunikat o nieautoryzowanych witrynach wciąż znajduje się na stronie głównej.
EnglishParliament's homepage tells us that more than 20% of young people in Europe are unemployed.
Na stronie internetowej Parlamentu widnieją dane, iż ponad 20% młodych ludzi w Europie jest bezrobotnych.
EnglishWe have the website, where the kids all get their homepage.
Mamy stronę internetową, gdzie dzieciaki mają swoje strony.
EnglishFrom the Google homepage, scroll to the bottom of the page where it says, [your location] - update.
Na stronie głównej Google przejdź do dołu strony, gdzie widoczny jest tekst [Twoja lokalizacja] – aktualizuj.
EnglishTo download the latest version, visit the Toolbar homepage and click Install Google Toolbar.
Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę główną paska narzędzi Toolbar i kliknij opcję Zainstaluj program Google Toolbar.
English(Screen displays Google's homepage) The Sonos thing -- it's catching on.
EnglishIf your homepage URL isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.
Jeśli URL strony głównej nie jest poprawnie wyświetlany, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google dla Firm.
EnglishReinstall Toolbar from our homepage to confirm you have the most recent updates and fixes.
Zainstaluj ponownie pasek narzędzi Toolbar z naszej strony głównej , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
Englishdisplays the last indexed version of the Google homepage, along with information about the date the cache was created.
powoduje wyświetlenie ostatniej zaindeksowanej wersji strony głównej Google i informacji, kiedy trafiła ona do pamięci.
EnglishIf you're redirected to an error page or other results page, try refreshing the page or going back to the Google homepage.
W takiej sytuacji będzie widoczny komunikat z monitem o naciśnięcie klawisza Enter w celu przeprowadzenia wyszukiwania.
EnglishReinstall the latest version of Toolbar from our homepage to confirm you have the most recent updates and fixes.
Zainstaluj najnowszą wersję paska Toolbar z naszej strony głównej , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
EnglishTo set your iGoogle page as your browser's homepage, click the link for the browser you're using below to get specific instructions.
Aby ustawić iGoogle jako stronę główną przeglądarki, kliknij link dotyczący używanej przeglądarki w celu uzyskania odpowiednich instrukcji.
EnglishThe EU's homepage has been revised and has, at least, been made more logical and easier to navigate around than it was in the past.
Strona startowa witryny internetowej Unii Europejskiej została zmieniona i jest wreszcie bardziej logiczna i łatwiejsza w nawigacji, niż w przeszłości.
EnglishThis feature is distinct from iGoogle, which allows you to further customize your Google homepage with personalized gadgets.
Ta funkcja działa odrębnie od strony iGoogle, która pozwala jeszcze bardziej dostosować stronę główną Google poprzez wzbogacenie jej o spersonalizowane gadżety.
EnglishSo, I went to the EPA homepage, and they were recommending studies with metarhizium species of a group of fungi that kill carpenter ants, as well as termites.
Wszedłem na stronę Agencji Ochrony Środowiska - zalecali wykonanie badań nad grzybami z grupy metarhizium które zabijają mrówki oraz termity.
EnglishProtection of human rights throughout the world is an absolute priority of the European Parliament - we see this on the homepage of the European Parliament's website.
Ochrona praw człowieka na całym świecie stanowi bezwzględny priorytet Parlamentu Europejskiego - czytamy na głównej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.