"fuel" vertalen - Pools

EN

"fuel" in het Pools

EN fuel
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

fuel
The fuel used was apparently contaminated with PCB transformer oil.
Stosowane paliwo było najwyraźniej zanieczyszczone olejem transformatorowym zawierającym PCB.
Still, spent fuel is most frequently produced in nuclear plants.
Wciąż jednak wypalone paliwo powstaje najczęściej w elektrowniach jądrowych.
We have taken the position that spent nuclear fuel must be controlled.
Stoimy na stanowisku, że wypalone paliwo jądrowe musi podlegać kontroli.
fuel
But now we have a way that's using an agricultural waste material to create a cooking fuel.
Teraz mamy rozwiązanie, z użyciem którego możemy przetworzyć odpady rolnicze na opał.
What we wanted to do is we wanted to make a fuel that used something that was readily available on the local level.
To, co chcieliśmy zrobić, to stworzyć opał z czegoś co jest łatwo dostępne lokalnie.
What we wanted to do was we wanted to find a way to harness this waste resource and turn it into a fuel that would be something that people could easily cook with, something like charcoal.
To, co chcieliśmy osiągnąć, to znaleźć sposób na wykorzystanie tego odpadu jako opał przypominający węgiel drzewny, na którym ludzie mogliby łatwo przyrządzać posiłki.

Synoniemen (Engels) voor "fuel":

fuel
English

Voorbeeldzinnen voor "fuel" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishThe decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.
Wiążą się one z zagospodarowaniem wypalonego paliwa oraz odpadów promieniotwórczych.
EnglishThe crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices (debate)
Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)
EnglishIn the last five years, fishing has suffered the consequences of rising fuel prices.
W przeciągu ostatnich pięciu lat, rybołówstwo odczuło skutki wzrostu cen paliwa.
EnglishFuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
Ceny paliw to jedna z przyczyn problemów, z którymi się borykamy, ale nie jedyna.
EnglishAnd they mandated that their new vehicles would be flex-fuel compatible, right?
Przegłosowali też, że nowe samochody będą jeździły zarówno za benzynę, jak i na etanol.
EnglishThe fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
Ceny paliw są wysokie, natomiast ceny ryb są niskie, a w gruncie rzeczy rekordowo niskie.
English. - (PT) We recently saw an unprecedented rise in fuel prices.
na piśmie. - (PT) Niedawno byliśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu cen paliwa.
EnglishWe cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Nie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
EnglishThink about how powerful that is if you're trying to encourage fuel efficiency.
Pomyślcie jaki wpływ może to mieć jeśli zależy wam na promowaniu lepszej wydajności paliwa.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
Białe linie, to to, co jest nazwane zaawansowanym cyklem paliwowym, gdzie przetwarza się.
EnglishWe should increase study of, and investment in, alternative fuel sources.
Powinniśmy zwiększyć badania i inwestycje w alternatywne źródła pozyskiwania energii.
EnglishFor a year the price of fuel has been stifling our fishermen economically.
Od roku ceny paliwa wykańczają naszych rybaków pod względem ekonomicznym.
EnglishThe free market is proving incapable of controlling the impact of the rising fuel prices.
Okazuje się, że wolny rynek nie pozwala zapanować nad skutkami rosnących cen paliwa.
EnglishI voted for this regulation regarding the fuel efficiency labelling of tyres.
Głosowałem za rozporządzeniem w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej.
EnglishThe challenge, then, is how to make a litre of fuel go twice as far as it does at present.
Wyzwaniem jest to, jak sprawić, by litr paliwa zawiózł nas dwa razy dalej niż teraz.
EnglishAt the same time, however, financing for fossil fuel projects has risen by 430%.
Jednak równocześnie o 430 % zwiększono finansowanie projektów wykorzystujących paliwa kopalne.
EnglishActually it is not the rise in fuel prices that is the real problem in the fishing industry.
Właściwie to nie wzrost cen paliw jest prawdziwym problemem w sektorze rybołówstwa.
EnglishI voted for the regulation on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency.
Głosowałam za rozporządzeniem w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej.
EnglishIt's for power generation, transportation, it's peaking fuel, it's all those.
Do produkcji energii elektrycznej, transportu, do tego wszystkiego.