"fountain" vertalen - Pools

EN

"fountain" in het Pools

EN fountain
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

fountain (ook: root, source, spring, wellspring)
The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.
Who turned the rock into a pool of water, The flint into a fountain of waters.
Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.
[Thou art] a fountain of gardens, A well of living waters, And flowing streams from Lebanon.
O źródło ogrodne, zdroju wód żywych, które płyną z Libanu
fountain (ook: conduit)
It's said that for bees, the flower is the fountain of life, and for flowers bees are the messengers of love.
"Dla pszczół kwiat to fontanna życia, a dla kwiatów pszczoły to posłańcy miłości.
As you can see, it has a fountain in the courtyard.
Jak widzicie, na dziedzińcu znajduje się fontanna, a powód tego, że na dziedzińcu jest fontanna jest taki, że chciałem mieć fontannę.
So, from that fountain I built this building.
Tak więc zacząłem budować ten budynek od fontanny.

Synoniemen (Engels) voor "fountain":

fountain

Voorbeeldzinnen voor "fountain" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFor with thee is the fountain of life: In thy light shall we see light.
Będą upojeni hojnością domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich.
EnglishLet thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.
Niech nie będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żony młodości twojej.
EnglishThe law of the wise is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Nauka mądrego jest źródłem żywota ku ochronieniu się sideł śmierci.
EnglishA garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
EnglishThou didst cleave fountain and flood: Thou driedst up mighty rivers.
Tyś przerwał źródła i potoki; tyś osuszył rzeki bystre.
Englishand he shall offer it before Jehovah, and make atonement for her; and she shall be cleansed from the fountain of her blood.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd the reason it has a fountain in the courtyard is I wanted one and I had the checkbook, so I bought one and put it there.
Miałem książeczkę czekową, więc kupiłem fontannę i umieściłem tam.
EnglishBehold, I am standing by the fountain of water.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishSo, from that fountain I built this building.
Tak więc zacząłem budować ten budynek od fontanny.
EnglishJoseph is a fruitful bough, A fruitful bough by a fountain; His branches run over the wall.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
EnglishIn that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness.
W on dzień będzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom Jeruzalemskim na omycie grzechu i nieczystości.
EnglishHere that same line of text wraps around a fountain in an illustration that can be turned upside down and read both ways.
A tutaj ta sama linia otaczająca fontannę na ilustracji, która może być odwrócona do góry nogami i odczytana na dwa różne sposoby.
EnglishThen I went on to the fountain gate and to the king's pool: but there was no place for the beast that was under me to pass.
Potem jechałem ku bramie żródła, i ku sadzawce królewskiej, gdzie nie było miejsca bydlęciu, na któremem jechał, aby przejść mogło.
EnglishAt a reception in their courtyard, I noticed that they had a fountain because they think that the people who go to the museum deserve a fountain.
Cóż, ja sądzę, że matki żyjące z opieki społecznej, trudna młodzież i byli hutnicy zasługują na fontannę w życiu.
EnglishOh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people!
Kto mi to da, aby głowa moja wodą była, a oczy moje źródłem łez, abym we dnie i w nocy płakał pomordowanych córki ludu mego!
EnglishAnd the angel of Jehovah found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.
I uczynił Bóg rozpostarcie; uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak.
EnglishAnd the south quarter was from the uttermost part of Kiriath-jearim; and the border went out westward, and went out to the fountain of the waters of Nephtoah;
Strona zasię na południe od końca Karyjat Jarym; a wychodzi ta granica ku morzu, i bieży ku źródłu wód Neftoa.
EnglishTherefore thus saith Jehovah: Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee; and I will dry up her sea, and make her fountain dry.
Przetoż tak mówi Pan: Oto się Ja zastawię o krzywdę twoję, a pomszczę się za cię; bo wysuszę morze jego, wysuszę i źródła jego.
EnglishOr as that GRD which Sparschuh had similarly submerge very impressively in the eponymous living room fountain of his successful novel Der Zimmerspringbrunnen.
Lub owa NRD, której Sparschuh w 1995 roku bardzo wyraziście pozwolił upaść w entuzjastycznie przyjętej książce Der Zimmerspringbrunnen.
EnglishAnd by the fountain gate, and straight before them, they went up by the stairs of the city of David, at the ascent of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward.
Potem ku bramie źródła, która przeciwko nim była, wstępowali po schodach miasta Dawidowego, którędy chodzą na mur, a od muru przy domu Dawidowym aż do bramy wodnej na wschód słońca.