EN found
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

found
And these solutions will certainly be found now.
Takie rozwiązania na pewno zostaną znalezione również teraz.
If there had been, it would have been found long ago.
Gdyby takowe istniało, zostałoby ono znalezione dawno temu.
So, I started collecting found objects.
Zacząłem zbierać znalezione przedmioty.
found
for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.
Albowiem ten syn mój umarł był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i poczęli się weselić.
And when the voice came, Jesus was found alone.
A gdy się stał on głos, znaleziony jest sam Jezus.
The meth found in his lungs and nasal passages matches the meth that juiced Angela and the good doctor here.
Pył znaleziony w jego płucach i nozdrzach jest taki sam jaki Angela i dobry doktor wypili.
found
Man knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.
Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.
That balance has, I think, been found in this report.
W tym sprawozdaniu, uważam, równowaga ta została znaleziona.
Ale mądrość gdzież może być znaleziona?

Synoniemen (Engels) voor "found":

found

Voorbeeldzinnen voor "found" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishNo evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.
Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.
EnglishWhat we did was we found what were the locally available sources of biomass.
To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Rozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.
EnglishThe record of Myozyme's designation as an orphan medicine can be found here.
2/ 3 Zapis oznaczenia preparatu Myozyme jako leku sierocego znajduje się tutaj.
EnglishHaven't found the information you need? Do you have a problem to solve?
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishSo I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.
EnglishI put down innovation -- I've looked for innovation cycles in space; I found none.
Pomyślałem o innowacji -- szukałem cyklów innowacji w kosmosie i nie znalazłem ich.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishC and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.
C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.
EnglishSmall amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
Niewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
EnglishIt blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.
Zablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Wspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
EnglishWe found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.