"forth" vertalen - Pools

EN

"forth" in het Pools

PL
EN

forth {voegwoord}

volume_up
1. archaïsch
forth
volume_up
z {vz.} (czegoś)
And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, That leapeth forth from Bashan.
A do Dana rzekł: Dan jako szczenię lwie wyskakujące z Basan.
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
I postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
So their superstitions, their patternicities, are all associated with feelings of lack of control and so forth.
Tak więc, ich zabobonność, ich paternifikacja jest w całości związana z uczuciem braku kontroli i tak dalej.

Synoniemen (Engels) voor "forth":

forth

Voorbeeldzinnen voor "forth" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishShe hath sent forth her maidens; She crieth upon the highest places of the city:
A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
English, and so forth.
Czy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
EnglishSing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
EnglishLet my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
Englishand knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.
Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.
EnglishAnd other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.
A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.
EnglishYou know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Mowa tu o wielkiej rewolucji komunistycznej w Rosji, Chinach i innych państwach.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.
EnglishThou makest darkness, and it is night, Wherein all the beasts of the forest creep forth.
Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishAnd they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishTherefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.
Przetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
EnglishAnd as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.
A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od dyjabła.
EnglishThis is best done by gently tilting the pen back and forth (at least ten times).
Najlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy).
EnglishThen shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father.
Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego.
EnglishThou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
I oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Czasem zajmowaliśmy się problemami, a czasem kwestiami personalnymi itp.
EnglishI think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Moim zdaniem, w Izbie tej potrzebujemy debat i przedkładania argumentów.
EnglishAnd he said, I will go forth, and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets.
I odpowiedział: Wynijdę, a będę kłamliwym duchem w ustach wszystkich proroków jego.
EnglishBehold, I was brought forth in iniquity; And in sin did my mother conceive me.
Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.