"façade" vertalen - Pools


Bedoelde je:facade
EN

"façade" in het Pools

EN façade
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

façade (ook: gambrel, mansard, facade)
volume_up
facjata {v} [arch.]
façade (ook: facade)
The Union for the Mediterranean was launched in 2008, but remains a façade.
Powstała w 2008 roku Unia dla Śródziemnomorza pozostaje jedynie fasadą.
." ~~~ So you have this one last facade of the house, the front, which is really a cartoon of a facade of a house.
" Więc jest ta jedna fasada domu, front, który jest karykaturą fasady domu.
And you can see the photoetched brass detailing, and the painted acrylic facade.
Widać szczegółowe metale termoutwardzone i pomalowaną akrylową fasadę.

Voorbeeldzinnen voor "façade" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd you can see the photoetched brass detailing, and the painted acrylic facade.
Widać szczegółowe metale termoutwardzone i pomalowaną akrylową fasadę.
EnglishAs for the concrete grid facade, new windows have been put in with double glazing.
W elewacji z kraty betonowej umieszczono nowe okna z podwójnymi szybami.
EnglishThe first pieces of the external facade of the double office tower have already been put in place.
Pierwsze elementy zewnętrznej elewacji wież biurowych zostały już założone.
EnglishThe aim of the careful restoration of the joints is to replicate this original feature of the facade.
Celem drobiazgowej restauracji fug jest wierne odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji.
EnglishLooking at the entire facade -- there were 70 total windows -- and I knew what I had to do.
Patrząc na fasadę z 70 oknami, wiedziałem co mam robić.
EnglishThe planning of the facade is being carried out by the consortium IFFT-ML / Professor Schott – Professor Lange.
Elewacje projektuje konsorcjum IFFT-ML/Professor Schott – Professor Lange.
EnglishThe results of these tests showed that the facade design would indeed be feasible and functional.
Wyniki przeprowadzonych na niej testów były pozytywne.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Construction phase > Facade
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nowa siedziba > Etap budowy > Elewacje
EnglishA mock-up building was constructed in order to test the feasibility and functionality of the facade design.
W celu sprawdzenia wykonalności i funkcjonalności projektu elewacji zbudowano makietę fragmentu budynku.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Construction phase > Facade > 
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nowa siedziba > Etap budowy > Elewacje > 
Englishstructural works followed by the installation of the facade and the fit-out including building services.
Najpierw wykonane zostaną roboty konstrukcyjne, a następnie montaż elewacji i prace wykończeniowe, w tym instalacje.
EnglishThe distinctive narrow windows of the grid facade are being removed, while the surrounding concrete is being restored.
Obecnie usuwane są charakterystyczne wąskie okna z elewacji kratowej, a beton wokół nich jest odnawiany.
EnglishIf you look at most buildings, what you look at is the building, the facade, and it is the building.
Gdy patrzycie na większość budynków, widzicie budynek, fasadę, całość. ~~~ I nagle odsuwamy się jakby, oddzielamy skórę od ciała.
EnglishThe purpose of the mock-up building is to verify the technical, functional and architectural details of the facade and the internal design.
Służy ona do weryfikacji rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i architektonicznych elewacji i wnętrza.
EnglishThey were removed by diggers according to a carefully devised plan: first, the facade was taken down, leaving the structural framework of the roof shells.
Rozbiórka została szczegółowo zaplanowana. Najpierw usunięto elewację, bez naruszania konstrukcji kolebek.
EnglishGlass facade of the high-rise
EnglishA new vision burst onto the scene over the collapsed wall and through the open doors and windows of the western façade of the Euroatlantic community.
Ponad zburzonym murem, poprzez otwarte drzwi zachodniej fasady społeczności euroatlantyckiej, narodziła się nowa wizja.
EnglishParts of the annexe buildings were carefully pulled down by hand so that the bricks can be used to renovate the facade of the former Grossmarkthalle.
Elementy aneksów zostały rozebrane ręcznie, tak by cegły z rozbiórki mogły zostać wykorzystane do renowacji elewacji Grossmarkthalle.
EnglishThe two-storey mock-up shows a sample of the internal finishes, as well as the high-rise facade of the south office tower and the adjacent atrium, at a scale of 1:1.
Makieta obejmująca dwie kondygnacje przedstawia wykończenie wnętrza oraz elewację południowej wieży biurowej i przyległego atrium.
EnglishThe 40-metre-deep protective wall which is to be built is only one and a half metres away from the façade of the Sagrada Familia, which weighs 40 000 tonnes.
40-metrowy mur ochronny, jaki ma zostać wybudowany, jest oddalony tylko o półtorej metra od fasady kościoła Sagrada Familia, który waży 40 000 ton.