"erectile" vertalen - Pools

EN

"erectile" in het Pools

EN erectile
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

1. anatomie

erectile
erectile
erectile
erectile
volume_up
wzwodny {bn. m}

Synoniemen (Engels) voor "erectile":

erectile
English

Voorbeeldzinnen voor "erectile" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishErectile dysfunction medicinal products: concomitant use is not recommended.
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
EnglishTadalafil Lilly will not help you if you do not have erectile dysfunction.
Tadalafil Lilly nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.
English− Sildenafil, tadalafil, vardenafil for impotence (erectile dysfunction).
− Syldenafil, tadalafil, wardenafil stosowane w impotencji (zaburzenia erekcji).
English− Kaletra may interact with erectile dysfunction agents (eg, sildenafil and tadalafil).
Możliwe są interakcje leku Kaletra z lekami stosowanymi w zaburzeniach erekcji (np.
Englishsildenafil, vardenafil, tadalafil (medicines to treat erectile dysfunction).
syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (leków przeciw zaburzeniom erekcji)
EnglishReproductive system and breast disorders Uncommon: testicular pain, erectile dysfunction.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: ból jąder, zaburzenia erekcji.
EnglishMost patients reported erectile dysfunction of at least 1 year in duration.
Większość pacjentów zgłaszała zaburzenia erekcji trwające przynajmniej przez okres 1 roku.
EnglishYou should not use CIALIS together with any other treatments for erectile dysfunction.
Nie należy stosować leku CIALIS jednocześnie z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji.
EnglishTadalafil Lilly is a treatment for men with erectile dysfunction.
Tadalafil Lilly jest lekiem przeznaczonym dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji.
Englishsildenafil, vardenafil, tadalafil (medicines for erectile dysfunction)
syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (leków przeciw zaburzeniom erekcji)
EnglishIt’s not like you say, "Hey Joe, I’m having erectile dysfunction, how about you?"
To nie jest w stylu, hej Joe, mam problemy z erekcją, a ty?
EnglishCIALIS will not help you if you do not have erectile dysfunction.
CIALIS nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.
EnglishBy blocking the break down of cGMP, Vivanza restores erectile function.
Hamując rozpad cGMP, preparat Vivanza przywraca prawidłowy wzwód.
EnglishReproductive system and breast disorders Rare: erectile dysfunction.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zaburzenia erekcji.
EnglishYou should not take VIAGRA if you do not have erectile dysfunction.
VIAGRA nie powinna być stosowana przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
EnglishBy blocking the break down of cGMP, CIALIS restores erectile function.
Hamując rozpad cGMP, preparat CIALIS przywraca prawidłowy wzwód.
EnglishBy blocking the breakdown of cGMP, Viagra restores erectile function.
Hamując rozpad cGMP, preparat Viagra przywraca prawidłowy wzwód.
EnglishAmenorrhoea, Erectile dysfunction, Galactorrhoea Sexual dysfunction, Gynaecomastia Priapism
Brak miesiączki, zaburzenia erekcji, mlekotok Zaburzenia czynności seksualnych, ginekomastia Priapizm
EnglishYou should not use Tadalafil Lilly together with any other treatments for erectile dysfunction.
Nie należy stosować leku Tadalafil Lilly jednocześnie z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji.
EnglishVardenafil is an oral therapy for the improvement of erectile function in men with erectile dysfunction.
Wardenafil jest stosowany doustnie w celu poprawy erekcji u mężczyzn z zaburzeniami wzwodu.