EN

erected {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
erected (ook: mounted)

Synoniemen (Engels) voor "erect":

erect

Voorbeeldzinnen voor "erected" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHowever, for one fallen wall, how many others have been erected on our continent?
Pytam jednak: ile nowych murów zbudowano na naszym kontynencie w miejsce tego jednego, który upadł?
EnglishWe have fading memories of that provisional temple, erected each time an adult sat down.
Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonej za każdym razem gdy dorosły siada.
EnglishFrance felt under pressure and it re-erected national borders.
Francja poczuła się pod presją i przywróciła granice państwowe.
EnglishIn 1986, they erected a 12-meter-high stele with a lead coating on a pedestrian bridge in Hamburg-Harburg.
W roku 1986 na moście w Hamburgu-Harburgu wznieśli 12-metrowy obelisk w ołowianej powłoce.
EnglishThe MRF is the only party in Europe that has erected a monument to proven terrorists who killed children.
RPS jest jedyną partią w Europie, która wzniosła pomnik skazanym terrorystom, którzy zabijali dzieci.
EnglishIndeed, Turkey paid for monuments to be erected for these terrorists.
Turcja ufundowała tym terrorystom pomniki.
EnglishNo statues of Mr Putin have been erected in the streets of Russia as yet, but there are signs of a personality cult.
Na rosyjskich ulicach nie ma jeszcze pomników prezydenta Putina, ale widoczne są oznaki kultu jednostki.
EnglishIn Romania, in the municipality of Tărlungeni, near Braşov, a wall has been erected between the Roma and non-Roma families.
Z kolei w Rumunii, w gminie Tărlungeni koło Braşowa, wybudowano mur pomiędzy rodzinami romskimi a nieromskimi.
EnglishPeople-smugglers are all too keen to use the Atlantic route, since Spain's border fence was erected in 2005.
Przemytnicy ludzi bardzo chętnie korzystają ze szlaku atlantyckiego, od kiedy Hiszpania zbudowała swój płot graniczny w 2005 roku.
EnglishHowever, when it comes to the relationship of the citizens to the State, the programme is a manifestation of an utterly badly erected framework.
Jednakże jeżeli chodzi o relacje obywatel-państwo, program jest przejawem całkowicie błędnie stworzonych ram.
EnglishA new Berlin Wall must not be erected at the EU's external borders just at a time when Ukraine is deciding on its future.
Nie można pozwolić na zbudowanie kolejnego muru berlińskiego na zewnętrznych granicach UE w chwili, kiedy Ukraina podejmuje decyzję o swojej przyszłości.
EnglishHowever, only genuine visa liberalisation will enable the economic and bureaucratic barriers erected by visa obligations to be removed.
Tylko prawdziwa liberalizacja systemu wizowego pozwoli jednak na usunięcie barier gospodarczych i biurokratycznych wynikających z obowiązku posiadania wizy.
EnglishThe Millennium Bridge was supposed to be the pride of London -- a beautiful new footbridge erected across the Thames, first river crossing in over 100 years in London.
Most Milenijny miał być dumą Londynu. ~~~ Piękna, nowa kładka wzniesiona nad Tamizą, pierwszy od ponad 100 lat most w mieście.
EnglishWe believe that some very effective measures have been adopted by countries like Spain, whose SIVE system has erected a highly sophisticated high-tech wall against illegal immigrants.
Uważamy, że takie kraje jak Hiszpania, której system SIVE tworzy bardzo nowoczesny mur wysokich technologii przeciwko nielegalnym imigrantom, zastosowały bardzo skuteczne środki.
EnglishToday, this Golgotha of the east, as the survivors call it, is a subject of taboo and embarrassed silence and, most ironically, statues are now being erected to the nationalist leaders of that time.
Do dziś ta Golgota wschodu, jak ją nazywają ocaleni, jest przedmiotem tabu i wstydliwego milczenia. Jak na ironię stawiane są pomniki liderów ówczesnych nacjonalistów.