"electorate" vertalen - Pools

EN

"electorate" in het Pools

EN electorate
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

electorate (ook: constituency)
Therefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
Dlatego też mój elektorat oczekuje na samookreślenie, wspólnie z Kaszmirczykami.
These are the challenges that our electorate wants us to tackle.
Oto wyzwania, którymi nasz elektorat chce, byśmy się zajęli.
I am sure the electorate will have recognised this next time around.
Jestem pewien, że elektorat weźmie to pod uwagę przy kolejnych wyborach.

Synoniemen (Engels) voor "elector":

elector
English

Voorbeeldzinnen voor "electorate" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMany in my electorate in Romania would be disappointed if I voted differently.
Wielu moich wyborców w Rumunii byłoby zawiedzionych, jeżeli zagłosowałabym inaczej.
EnglishI also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.
Mam też nadzieję, że nie mają oni na myśli określonego segmentu elektoratu.
EnglishIt is the Danish electorate and not economists in Frankfurt who should decide this.
Decydować o tym powinni duńscy wyborcy, a nie ekonomiści we Frankfurcie.
EnglishA total of 93.4% of the electorate turned out to vote in the elections.
W wyborach tych wzięło udział w sumie 93,4 % osób uprawnionych do głosowania.
EnglishThe electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.
Wyborcy z mojego kraju, z Wielkiej Brytanii, nie mogą odwoływać komisarzy.
EnglishThose who voted 'no' represent only one third of the total Irish electorate.
Ci, którzy głosowali przeciwko stanowią tylko jedną trzecią całego irlandzkiego elektoratu.
EnglishPrime Minister Erdoğan was given a strong mandate to do that by the Turkish electorate.
Premier Erdoğan otrzymał w tym celu silny mandat od tureckich wyborców.
EnglishHowever, we treat the Irish electorate as lemmings at our peril.
Na własne ryzyko traktujemy jednak obywateli irlandzkich jak szkodliwe gryzonie.
EnglishA little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
Nieco większa kontrola nad nami samymi nie zaszkodzi naszej reputacji wśród elektoratu.
EnglishIt is what the electorate of Europe now expects, and will enable us to act together with strength.
Tego oczekują teraz europejscy wyborcy i to pozwoli nam wspólnie działać.
EnglishThe only viable solution is for the will of the electorate to be respected.
Jedynym realnym rozwiązaniem jest uszanowanie woli wyborców.
EnglishMr Orbán, you have won the confidence of your electorate in Hungary.
Panie Premierze Orbán, zyskał Pan zaufanie elektoratu na Węgrzech.
EnglishIn this case, therefore, this is very difficult to justify to the electorate.
Bardzo trudno będzie to usprawiedliwić przed wyborcami.
EnglishEvery one of us comes here to voice the demands of our electorate.
Każdy z nas przychodzi tutaj, aby wyrazić żądania swoich wyborców.
EnglishOur electorate must be made aware of what this document really is.
Nasi wyborcy muszą wiedzieć, czym naprawdę jest ten dokument.
EnglishMany in my electorate in Romania share this perspective.
Wielu moich rumuńskich wyborców również podziela ten punkt widzenia.
EnglishWe have achieved a great deal together and we must once again gain the trust of our electorate.
Bardzo wiele udało nam się razem osiągnąć, więc musimy następny raz zdobyć zaufanie naszego elektoratu.
EnglishOnly then can Europe gain the confidence of the electorate.
Tylko wtedy Europa będzie mogła pozyskać zaufanie wyborców.
EnglishEvery day one of your electorate loses his job, and three more worry that they will suffer the same fate.
Co dzień jeden z państwa wyborców traci pracę, a trzech innych obawia się, że podzielą ten sam los.
EnglishCome forward with your plans and present them to the electorate.
Ujawnijcie swoje plany i przedstawicie je wyborcom.