"during" vertalen - Pools

EN

"during" in het Pools

EN during
volume_up

1. "sth"

during (ook: in the course of)
volume_up
w trakcie (czegoś)
The tablets can be taken at any time of the day before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
The tablets can be taken at any time of the day and before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
I've tried to look at the risks of reversion to conflict, during our post-conflict decade.
Starałem się przyjrzeć ryzyku powrotu do konfliktu w trakcie naszej dekady po konflikcie.

Voorbeeldzinnen voor "during" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
EnglishIf the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
Jeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
EnglishThe patient 's liver function should be monitored before and during the treatment.
Czynność wątroby pacjenta powinna być monitorowana przed leczeniem i po leczeniu.
EnglishPerindopril is contraindicated during the second and third trimesters of pregnancy.
EMEA 2005 Peryndopryl jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishMicardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.
EnglishEven during a crisis, Europe must continue to treat all its citizens equally.
Europa nawet w czasach kryzysu musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
To kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishDuring Ludwig Landmann’s time as mayor, Frankfurt developed into a metropolis.
Za kadencji burmistrza Ludwiga Landmanna Frankfurt stał się metropolią. W 1925 r.
EnglishLong-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.
Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.
EnglishThe efficacy of the aprepitant regimen was apparently maintained during all cycles.
We wszystkich cyklach skuteczność działania aprepitantu wyraźnie się utrzymywała.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Exforge jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishPregnancy and breast-feeding Use of Fabrazyme during pregnancy is not recommended.
Ciąża/ karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Fabrazyme w okresie ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Imprida jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishYour doctor will consider what is the best treatment for you during pregnancy.
Lekarz rozważy, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie w okresie ciąży.
EnglishBreast-feeding must be discontinued during pemetrexed therapy (see section 4.6).
Kobiety leczone pemetreksedem muszą zaprzestać karmienia piersią (patrz punkt 4. 6).
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Copalia jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.