EN default
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

default (ook: neglect, negligence)
(Laughter) That one I followed by default, by not getting in a fight with a man whose wife was standing nearby, looking like she had a strong grip.
(Śmiech) Tej zasady trzymałem się przez zaniedbanie, tzn. nie biłem się z żadnym mężczyzną, którego żona stała obok i wyglądała na taką co ma silny chwyt.

2. financiën

default

3. sport en spel

default (ook: walkover, concession)
thirdly, that the written statement by the European Parliament with its 439 signatures by members who want branches to be controlled and to operate properly lapses by default; and
po trzecie, pisemne oświadczenie Parlamentu Europejskiego z 439 podpisami posłów, którzy chcą, aby oddziały były kontrolowane i działały należycie, upada "walkowerem”; oraz

Synoniemen (Engels) voor "default":

default

Voorbeeldzinnen voor "default" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
EnglishAdditionally, the default visibility setting for uploaded files is “Private.”
Ponadto domyślnym ustawieniem widoczności przesyłanych plików jest opcja „Prywatny”.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie jest wybierane domyślnie po połączeniu kont AdWords i Analytics.
EnglishMany banks see this as an unacceptable risk in case of default on loan repayments.
Wiele banków uznaje, że w przypadku niespłacania rat ryzyko takiej pożyczki jest zbyt duże.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie AdWords można włączać i wyłączać samodzielnie.Aby
EnglishBy default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.
Domyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.
EnglishBy default, everyone you share with will get an invitation email.
Domyślnie każda osoba, której udostępnisz pliki, otrzyma e-maila z zaproszeniem.
EnglishWhen you create a new document, Google Docs will name it Untitled by default.
Gdy zostanie utworzony nowy dokument, Dokumenty Google domyślnie nadadzą mu nazwę Bez tytułu.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Swapy ryzyka kredytowego (CDS) zabezpieczają mniej niż jedną trzecią greckiego długu publicznego.
EnglishA detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Potrzebne jest szczegółowe zbadanie rynku swapów ryzyka kredytowego.
EnglishAll cookies are allowed by default, but you can adjust this setting.
Domyślnie wszystkie pliki cookie są dozwolone, jednak to ustawienie można dostosować.
EnglishBy default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
Rozpoznane obraźliwe słowa są domyślnie zastępowane gwiazdkami (*).
EnglishYou may also be interested in making Google your default search engine.
Być może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.
EnglishBy default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.
Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.
EnglishWe intend to put the issue of credit default swaps to the G20 in June.
Mamy także zamiar poruszyć kwestię swapów ryzyka kredytowego na czerwcowym posiedzeniu G-20.
EnglishDoing so will change the spreadsheet's default currency, date format and number formatting.
Powoduje to zmianę domyślnego formatu waluty, daty i liczb w arkuszu.
EnglishYet, we now see Greece openly negotiating for a default and for further loans.
Teraz jednak widzimy, że Grecja otwarcie negocjuje kwestię niewykonania zobowiązań i dalsze kredyty.
EnglishBy default the descriptions of your map items are in plain text.
Domyślnie opisy elementów na mapie są tworzone za pomocą zwykłego tekstu.
EnglishChat notifications are enabled by default, but you can disable them in your Google Mail settings.
Obecnie te powiadomienia są dostępne tylko dla użytkowników przeglądarki Google Chrome.
EnglishJust type your search term in the bar and press Enter to see results from your default search engine.
Aby przeszukiwać sieć, zakładki i historię przeglądania, skorzystaj z paska adresu.