"conversion" vertalen - Pools

EN

"conversion" in het Pools

EN conversion
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

conversion
This causes an error, which means no conversion or conversion value will be recorded.
Z powodu tego błędu nie zostanie zarejestrowana ani konwersja, ani jej wartość.
In Analytics, a conversion can be attributed to a customer's visit.
W Analytics konwersja może być przypisana do odwiedzin klienta.
Conversion of one form of energy into another so that it can be put to a specific use.
Konwersja jednego rodzaju energii w drugi tak, by można było wykonać konkretną pracę użytkową.
conversion

Synoniemen (Engels) voor "conversion":

conversion

Voorbeeldzinnen voor "conversion" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt'll show you another way to verify conversion tracking without costing you a click.)
Więcej informacji na temat instalowania bloku tekstowego Statystyka witryn Google.
EnglishTo see conversion data in your account, you need to set up Conversion Tracking first.
Aby dane konwersji pojawiły się na koncie, musisz skonfigurować Śledzenie konwersji.
EnglishWe must also prevent the illegal conversion of land into building sites.
Musimy również zapobiegać nielegalnej zmianie przeznaczenia gruntów na budowlane.
EnglishIf you have Analytics and Conversion Tracking accounts, click the link below.
Jeśli masz konto Analytics i konto śledzenia konwersji, kliknij ten link.
EnglishMany AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
Wielu reklamodawców AdWords śledzi konwersje za pomocą Google Analytics.
EnglishThink of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Traktuj je jako przejście (czyli ścieżkę), którym klient dotarł do konwersji.
EnglishConversion Optimizer only considers the first conversion (the signup).
Optymalizator konwersji uwzględnia wyłącznie pierwszą konwersję (rejestrację).
EnglishWhen a match is made, Google records a successful conversion for you.
Jeśli znalezione zostanie dopasowanie, Google odnotuje zrealizowaną konwersję.
EnglishGoogle Analytics will attribute the most recent campaign information to a conversion.
Google Analytics przypisze konwersję kampanii, o której będzie mieć najnowsze informacje.
EnglishConversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Optymalizator konwersji może się dostosować do stopniowych zmian współczynnika konwersji.
EnglishConversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.
Współczynnik konwersji to procent odwiedzin, które zakończyły się kupnem.
EnglishDosage conversion from oral solution to soft capsules for children
Sposób dawkowania u dzieci, przy zmianie roztworu doustnego na kapsułki elastyczne.
EnglishThis will complete the conversion of Kosovo to a Euro-NATO protectorate.
Pozwoli to zakończyć proces zamiany Kosowa w protektorat Europy i NATO.
EnglishGoogle does not share your conversion statistics with other advertisers or your competitors.
Google nie udostępnia Twoich statystyk konwersji innym reklamodawcom lub konkurencji.
EnglishHere are three steps for assessing whether Conversion Optimizer is working for you.
Poniżej podajemy wskazówki umożliwiające ocenę, czy Optymalizator konwersji przynosi korzyści.
EnglishFor example, let's say you want to include conversion tracking segments in your campaign report.
Załóżmy, że w raporcie kampanii chcesz uwzględnić segmenty śledzenia konwersji.
EnglishTo set up conversion tracking, you'll generate the snippet of HTML in AdWords.
Aby skonfigurować śledzenie konwersji, musisz wygenerować na koncie AdWords fragment kodu HTML.
EnglishFind out what the differences are between Google Analytics and AdWords Conversion Tracking.
Dowiedz się, czym różnią się narzędzia Google Analytics i Śledzenie konwersji AdWords.
EnglishMany AdWords advertisers use Google Analytics for conversion tracking.
Wielu reklamodawców AdWords śledzi konwersje za pomocą Google Analytics.
English"Funnels" refers to the series of steps your customers take before completing a conversion.
Słowo „ścieżki” odnosi do czynności, jakie klienci podejmują przed dokonaniem konwersji.