"to conjure up" vertalen - Pools

EN

"to conjure up" in het Pools

EN to conjure up
volume_up
{werkwoord}

volume_up
wywołać {perf. ww.}
volume_up
wywoływać {imperf. ww.}
The notion of fetal learning may conjure up for you attempts to enrich the fetus -- like playing Mozart through headphones placed on a pregnant belly.
Pojęcie nauki płodu może wywoływać próby pozytywnego wpływania na rozwój płodu - poprzez np. puszczanie Mozarta przez słuchawki położone na brzuchu kobiety ciężarnej.
to conjure up (ook: to call, to evoke, to page, to summon)
volume_up
przywołać {perf. ww.}
to conjure up (ook: to conjure)
volume_up
wyczarować {perf. ww.}
to conjure up (ook: to cite, to evoke, to page, to connote)
volume_up
przywoływać {imperf. ww.}
"The Impossibility of February" is that February's a really wretched month in New York and the images for me conjure up these really awful things.
Luty jest niemożliwy pod tym względem, że w Nowym Jorku jest naprawdę nieprzyjemny, a te obrazki przywołują te naprawdę okropne rzeczy -- no dobrze, nie tak znowu okropne.
to conjure up
volume_up
wyczarowywać {imperf. ww.}

Vergelijkbare vertalingen voor "to conjure up" in Pools

to conjure werkwoord
to be up to werkwoord
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
Polish
up voorzetsel
to up werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "to conjure up" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou cannot expect them to conjure up something within a few months.
Nie można oczekiwać, że w przeciągu kilku miesięcy powstanie nowy pomysł.
EnglishWhen we usually think of insects, the associations they conjure up are not particularly pleasant.
Na ogół gdy myślimy o owadach, nasuwają się nam w związku z nimi niezbyt miłe skojarzenia.
EnglishThere are tens of thousands of those stories out there, and it's really hard to conjure up much of a sense of well-being, because it just keeps getting worse.
Jest coraz gorzej, ponieważ niegdyś po klęsce żywiołowej, na przykład po huraganie, następował zazwyczaj okres stopniowej odbudowy raf.
English"The Impossibility of February" is that February's a really wretched month in New York and the images for me conjure up these really awful things.
Luty jest niemożliwy pod tym względem, że w Nowym Jorku jest naprawdę nieprzyjemny, a te obrazki przywołują te naprawdę okropne rzeczy -- no dobrze, nie tak znowu okropne.
EnglishThat would mean saying that the mission of this Parliament 60 years after the end of the war is not to conjure up the ghosts of 1945, but instead to convey the spirit of cooperation of 2007.
Pokazałoby to, że po 60 latach od zakończenia wojny misją tego Parlamentu nie jest wskrzeszanie duchów z 1945 r., lecz zaszczepienie ducha współpracy z roku 2007.