"congratulation" vertalen - Pools

EN

"congratulation" in het Pools

EN

congratulation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
congratulation (ook: congratulations, congrats)
Congratulations, Madame Joly; congratulations, Commissioner.
Moje gratulacje, pani poseł Joly, moje gratulacje, panie komisarzu.
Mr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.
Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.

Synoniemen (Engels) voor "congratulation":

congratulation
congratulations

Voorbeeldzinnen voor "congratulation" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is vital that heads of government do not indulge in self-congratulation.
Ważne jest, aby szefowie rządów nie popadali w samozadowolenie.
EnglishI would also like to congratulate Portugal, which is a double congratulation.
Chciałbym również podwójnie pogratulować Portugalii.
EnglishUnfortunately, the negotiations that are currently going on are more like a combination of hide-and-seek and a competition in self-congratulation.
Niestety prowadzone obecnie negocjacje to połączenie zabawy w chowanego z zawodami w pławieniu się w samouwielbieniu.
EnglishMr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, we have just heard much self-congratulation.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (FR) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady, panie przewodniczący Komisji! Usłyszeliśmy właśnie mnóstwo wzajemnych gratulacji.
English(PL) Mr President, it goes without saying that I would like to add to the words of congratulation and the compliments regarding what happened during the Belgian Presidency.
(PL) Panie Przewodniczący! Przyłączam się oczywiście do słów gratulacji i pozdrowień związanych z tym, co się stało w trakcie prezydencji belgijskiej.